Ψήφισμα του ευρωκοινοβούλιου για την επισιτιστική επάρκεια στις χώρες-μέλη

15 June 2023

Ψήφισμα του ευρωκοινοβούλιου για την επισιτιστική επάρκεια στις χώρες-μέλη

Η επισιτιστική κρίση τα τελευταία δύο χρόνια είναι αισθητή στην Ευρώπη με τις εισαγωγές να ακολουθούν αυξητική τάση και την πρωτογενή παραγωγή να μειώνεται απειλητικά.

Τα προτάγματα αυτή τη στιγμή για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για να αντιστραφεί το κλίμα είναι συγκεκριμένα και σαφή:

*Η Ε.Ε. πρέπει να έχει επισιτιστική αυτάρκεια.  

*Απαιτούνται επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής. 

*Έκκληση για εκστρατείες κατά της σπατάλης τροφίμων, εθνικά προγράμματα πρόληψης αποβλήτων και συνεργασία των σουπερμάρκετ με τράπεζες τροφίμων.

*Η αγροτική επιχειρηματικότητα και δραστηριότητα πρέπει να προστατευτούν στο πλαίσιο της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας

*Η Ε.Ε πρέπει να ενισχύσει την επισιτιστική ασφάλεια, την αυτονομία και την ανθεκτικότητα του αγροτικού της τομέα, δεδομένων του COVID-19, του πολέμου στην Ουκρανία και της κλιματικής κρίσης.

Με τις συγκεκριμές προτάσεις-απαιτήσεις, με ψήφους 447 υπέρ, έναντι 142 κατά και 31 αποχές υιοθετήθηκε την Τετάρτη, 14/6/2023 ψήφισμα του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Ε. «...πρέπει να εξαρτάται λιγότερο από τρίτες χώρες και να διαφοροποιήσει τον εφοδιασμό εισαγωγών κρίσιμης σημασίας, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές και πρώτες ύλες».

Μέσω του ψηφίσματος οι ευρωβουλευτές ζητούν ένα σχέδιο επισιτιστικής ασφάλειας με βάση τα αποθέματα τροφίμων, τη στρατηγική για τις πρωτεΐνες και τις ζωοτροφές και την οικονομική στήριξη των παραγωγών της Ε.Ε.

Ζητείται, επίσης, η χρηματοδότηση στην πρόσβαση των αγροτών στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη διαχείριση των καλλιεργειών ακριβείας, θεωρούμενη ως είναι καίριας σημασίας για την αύξηση των αποδόσεων και τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και της κατανάλωσης νερού. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πρόγραμμα της Ε.Ε. για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών εγκαταστάσεων και την προώθηση νέων υποδομών διαχείρισης των υδάτων.

Οι ευρωβουλευτές στο ψήφισμα ζητούν να διοργανωθούν ευρωπαϊκές εκστρατείες κατά της σπατάλης τροφίμων, εθνικά προγράμματα πρόληψης αποβλήτων τροφίμων, προκειμένου τα σουπερμάρκετ να συνεργάζονται με τράπεζες τροφίμων, και στηρίζουν τις επενδύσεις σε υποδομές για πιο βιώσιμες εγκαταστάσεις μεταφοράς και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων. Οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρες για τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα ώστε να καταπολεμηθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός από παραγωγούς τρίτων χωρών που υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρή νομοθεσία.

Πώς επιδρά η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στη γεωργία

Αναγνωρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί πιθανό ορόσημο στη μετάβαση της Ε.Ε.  σε μια πιο πράσινη, βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία και γεωργία, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι ορισμένα από τα προτεινόμενα μέτρα ενδέχεται να έχουν ακούσια αποτελέσματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί κατάλληλα και προσδιοριστεί σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει κατά την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας ότι η αγροτική επιχειρηματικότητα και δραστηριότητα προστατεύτε σε ολόκληρη την Ένωση από στρατηγική άποψη όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια.

Η εισηγήτρια του ψηφίσματος Marlene Mortler (ΕΛΚ, Γερμανία) δήλωσε: «Η αυτάρκεια στα τρόφιμα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο ανεξάρτητη. Μπορούμε να διασφαλίσουμε την επισιτιστική μας ασφάλεια μόνο εάν οι Ευρωπαίοι αγρότες έχουν μια ισχυρή και βιώσιμη θέση στην τροφική αλυσίδα και μπορούν να επενδύσουν στο μέλλον. Θέλουν καινοτομία και χρειάζονται κίνητρα! Οι αγρότες μας αξίζουν αξιόπιστες πολιτικές και πρακτικές συνθήκες πλαισίου. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο προτείνει διάφορα μέτρα για την ενίσχυση του ρόλου των πρωτογενών παραγωγών στην τροφική αλυσίδα. Αυτές περιλαμβάνουν τη στήριξη των νέων και των γυναικών αγροτών, καθώς και την προώθηση και την τόνωση των επενδύσεων και των καινοτομιών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί μια θετική προοπτική για τους Ευρωπαίους γεωργούς, τις μελλοντικές γενιές τους και την επισιτιστική μας ασφάλεια».

15 June 2023
Banner