Χωρίς πρόσβαση στη χαμηλότοκη χρηματοδότηση οι ΜμΕ της Ηπείρου

25 January 2023

Χωρίς πρόσβαση στη χαμηλότοκη χρηματοδότηση οι ΜμΕ της Ηπείρου

Πρόβλημα έχει προκύψει από την περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ηπείρου στις χαμηλότοκες χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε την κεντρική συζήτηση στην έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ηπείρου, στις 23 Ιανουαρίου 2023 στα Ιωάννινα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ηπείρου, εκπρόσωποι της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος αλλά και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου οι οποίοι αναγνώρισαν πως οι δυσκολίες πρόσβασης των ΜμΕ στις χρηματοδοτήσεις επιβραδύνουν την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες για καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη στην τοπική κοινωνία και δημιουργεί ανισότητες σε επίπεδο ανταγωνισμού.

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ηπείρου, Αλέξανδρος Πάσχος ανέφερε: «Οι μικρές, μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις της Ηπείρου στηρίζουν την τοπική κοινωνία και τους κατοίκους της. Η ανάγκη συμμετοχής τους στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης είναι επιτακτική, καθώς θα προωθήσει σημαντικά την υγιή επιχειρηματικότητα και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Διαφορετικά θα τεθεί σοβαρό θέμα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων αυτών και κατ΄επέκταση της Περιφερειακής Οικονομίας».

Οι συζητήσεις και των υπολοίπων μελών της συνάντησης συνέκλιναν στο γεγονός πως η μη συμμετοχή των Συνεταιριστικών Τραπεζών στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης για παροχή φθηνών κονδυλίων, επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, καθώς στερεί τη δυνατότητα μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις αυτές.

Πηγή: capital.gr

25 January 2023
Banner