Χρονιά ανακατατάξεων το 2022 στην αγορά επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος

30 November 2023

Χρονιά ανακατατάξεων το 2022 στην αγορά επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος

Related Articles

Καθοριστική ήταν η αλλαγή στην κορυφή των επιχειρήσεων επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας κρεάτων το 2022. Η Vesta Foods, η οποία προήλθε από την πρώην Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ και την απορρόφηση της εταιρείας Αφοί Νασόπουλοι ΑΕ, δημοσίευσε συνολικό κύκλο εργασιών 166,74 εκατ. ευρώ το 2022. Αυτό την καθιστά leader της αγοράς, αφού ξεπέρασε την Βουδούρης Κώνστας ΑΕ (Κρέατα Αττικής), η οποία μέχρι σήμερα διατηρούσε αυτή τη θέση.

Ο κύκλος εργασιών της Vesta Foods εμφανίζεται αυξημένος κατά 91% σε σχέση με εκείνον του 2021 (87,21 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά της κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 2,67 εκατ. ευρώ το 2022. Η εταιρεία αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών στα ίδια επίπεδα και για το 2023, ενώ εκτιμά ότι και τα κέρδη προ φόρων θα είναι επίσης θετικά.

Η Βουδούρης Κώνστας ΑΕ (Κρέατα Αττικής) κατέγραψε ενίσχυση των μεγεθών της το 2022. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 111,24 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 15,7% σε σχέση με τα 96,16 εκατ. ευρώ του 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 924.752 ευρώ, αυξημένα κατά 15,8%. Η εταιρεία αναμένει διατήρηση του κύκλου εργασιών της και το 2023.

30 November 2023
Banner
Banner