Υπογράφτηκε το Π.Δ. για τα σφαγεία στα νησιά

03 December 2013

Υπογράφτηκε το Π.Δ. για τα σφαγεία στα νησιά

Υπογράφτηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Προεδρικό Διάταγμα για τις «Ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητος σε ελληνικά νησιά με έκταση μικρότερη από 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα». Μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και το Π.Δ. προωθείται για υπογραφή στους συναρμόδιους υπουργούς, Εσωτερικών Ιωάννη Μιχελάκη και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη.
Με το συγκεκριμένο Π.Δ. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητος, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες υπόκεινται σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Χαρακόπουλος:
Ως περιοχές που υπόκεινται σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς ορίζονται τα νησιά, τα οποία λόγω του μεγέθους του πληθυσμού του ζωικού κεφαλαίου και της έκτασής τους, που δεν ξεπερνά τα 600 τ. χλμ, δεν διαθέτουν εγκεκριμένα σφαγεία, σύμφωνα με την Ενωσιακή νομοθεσία. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει το σύνολο των νησιών της χώρας, εκτός από 6 με μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη έκταση (Κρήτη, Εύβοια, Λέσβος, Ρόδος, Χίος, Κεφαλονιά).
Ως σφαγεία μικρής δυναμικότητας ορίζονται τα σφαγεία που βρίσκονται σε νησιά, πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ. ως προς τις υποδομές και τον εξοπλισμό τους, και στα οποία πραγματοποιούνται δραστηριότητες υποδοχής, διαμονής και σφαγής μικρού αριθμού ζώων και παραλαβής των παραγόμενων εδώδιμων και μη εδώδιμων προϊόντων.
Ως μικρός αριθμός ζώων ορίζεται ο μέγιστος αριθμός ζώων που επιτρέπεται να σφαγούν στα σφαγεία μικρής δυναμικότητας, και δεν μπορεί να ξεπερνά κατά μέσο όρο:
1. Τις εκατό (100) κεφαλές χοιρινών ανά μήνα. Δυνατότητα αύξησης μέχρι 30% μόνο για την περίοδο των Χριστουγέννων.
2. Τις εκατόν πενήντα (150) κεφαλές προβάτων ή αιγών ανά μήνα. Δυνατότητα αύξησης μέχρι 90% μόνο για την περίοδο του Πάσχα.
3. Τις είκοσι δύο (22) κεφαλές βοοειδών ανά μήνα.
Η άδεια ίδρυσης και η άδεια λειτουργίας των μικρών σφαγείων χορηγούνται από τις αρμόδιες περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες. Οι όροι και οι προϋποθέσεις έγκρισης και λειτουργίας τους όπως καθορίζονται στο ΠΔ διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας, όσον αφορά στη δημόσια υγεία, στην υγεία και προστασία των ζώων και την ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Ο κ. Χαρακόπουλος, με αφορμή την υπογραφή του Π.Δ., έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Ανταποκρινόμενοι σε ένα πάγιο αίτημα των κτηνοτρόφων των νησιών μας, θεσπίσαμε το νομικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εγκεκριμένων σφαγείων μικρής δυναμικότητας. Δίνουμε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Με το Προεδρικό Διάταγμα καλύπτονται σημαντικές ανάγκες της νησιωτικής κτηνοτροφίας. Πλέον, δεν θα είναι υποχρεωμένοι οι παραγωγοί να μετακινούν τα ζώα τους με υψηλό κόστος και συχνά υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε εγκεκριμένα σφαγεία στην ηπειρωτική Ελλάδα ή στα μεγάλα νησιά. Τα μικρά σφαγεία θα μπορούν να καλύψουν τη ζωική παραγωγή του νησιού, χωρίς καμία έκπτωση στην προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων. Έτσι, στηρίζουμε την τοπική παραγωγή και συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των νησιών. Μάλιστα, στην επικείμενη νέα προκήρυξη του μέτρου 123Α, στο πλαίσιο των δράσεων για την ίδρυση σφαγείων στα νησιά, προβλέπεται και η επιδότηση αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη στήριξη της Πολιτείας στο εγχείρημά τους. Επιθυμία μας είναι οι παραγωγοί των νησιών μας να συνεχίσουν τη σπουδαία παράδοσή τους στην παραγωγή ασφαλών ζωοκομικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας».

03 December 2013
Banner
Banner