Υπογράφηκε πρόγραμμα προώθησης για το Άρωμα Ω3

29 August 2013

Το πρόγραμμα ενημέρωσης και προώθησης για το κρέας Άρωμα Ω3 υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Μ. Χαρακόπουλος. Το σχετικό πρόγραμμα είναι μια από τις τρεις συμβάσεις που υπεγράφησαν και αφορούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ.
Το πρόγραμμα επιγράφεται "Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης κρέατος ΑΡΩΜΑ Ω3 στην εσωτερική αγορά (Ελλάδα - Κύπρος)", με προτείνουσα οργάνωση την Σ. Κουτσιώφτης & Σία Ο.Ε. και συνολικό προϋπολογισμό 1.998.509 ευρώ.

29 August 2013
Banner
Banner