Υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3.

21 September 2022

Υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων για τις δράσεις  4.1.1 και 4.1.3.

Related Articles

Το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε στις 20/9/2022 τις προθεσμίες για την υποβολή του πρώτου αιτήματος των δικαιούχων των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 (βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων και βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η άµβλυνση των επιπτώσεων στην κλιµατική αλλαγή), με ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αφοροά τους δικαιούχους των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας οι οποίοι δεν είχαν ενταχθεί με την αρχική απόφαση.

Οι προθεσμίες για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής καθώς και η υποχρέωση υποβολής αιτημάτων πληρωμής που να αφορούν τουλάχιστον το 20% της δημόσιας δαπάνης έως 30 Νοεμβρίου 2022, έχουν ως εξής:

Στερεάς Ελλάδας 27/10/2022

Δυτικής Ελλάδας 2/11/2022

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 29/10/2022

Δυτικής Μακεδονίας 5/11/2022

Ηπείρου 30/10/2022

Θεσσαλίας 29/10/2022

Πελοποννήσου 10/11/2022

Κρήτης 23/11/2022

Κεντρικής Μακεδονίας 11/11/2022

Αττικής 2/11/2022

Νοτίου Αιγαίου 6/11/2022

Όλοι οι δικαιούχοι των παραπάνω Περιφερειών οφείλουν να υποβάλουν αίτημα πληρωμής για τουλάχιστον το 20% της δημόσιας δαπάνης του σχεδίου τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2022.

Συνεπώς, όσοι δικαιούχοι δεν έχουν υποβάλει ακόμα αίτημα πληρωμής πρέπει να μεριμνήσουν ώστε το πρώτο αίτημα πληρωμής να αφορά τουλάχιστον το 20% της δημόσιας δαπάνης.

Αν, όμως, το πρώτο αίτημα πληρωμής δεν υπερβαίνει το 20% της δημόσιας δαπάνης, με δεδομένο ότι η εξέταση ενός αιτήματος πληρωμής απαιτεί χρόνο, ενδέχεται να μην υπάρχει επαρκής χρόνος για την επιβολή επιπλέον αιτήματος πληρωμής έως τις 30 Νοεμβρίου. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος της απένταξης του δικαιούχου λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της 13158/2017 ΥΑ.

Οι δικαιούχοι των Περιφερειών Ιονίων νήσων και Βορείου Αιγαίου:

α) αν δεν έχουν υποβάλει ακόμα το πρώτο αίτημα πληρωμής, αυτό πρέπει να υποβληθεί έως τις 30/11/2022 και δεν μπορεί να υπολείπεται του 20% της δημόσιας δαπάνης.

β) αν έχουν υποβάλει πρώτο αίτημα πληρωμής πριν τις 31/8/2022 και αυτό υπολείπεται του 20 % της δημόσιας δαπάνης, πρέπει μέχρι τις 30/11/2022 να υποβάλλουν και άλλο αίτημα πληρωμής ώστε αθροιστικά τα αιτήματα πληρωμής να ξεπερνούν το 20% της δημόσιας δαπάνης.

Τέλος, οι δικαιούχοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που έχουν ενταχθεί με την 1916/12-03-2021 απόφαση ένταξης πράξεων, οφείλουν να υποβάλλουν το πρώτο αίτημα πληρωμής τους έως τις 12/03/2023 και αυτό δεν πρέπει να υπολείπεται του 20% της δημόσιας δαπάνης.

α) αν δεν έχουν υποβάλει ακόμα το πρώτο αίτημα πληρωμής, αυτό πρέπει να υποβληθεί έως τις 30/11/2022 και δεν μπορεί να υπολείπεται του 20% της δημόσιας δαπάνης.

β) αν έχουν υποβάλει πρώτο αίτημα πληρωμής πριν τις 31/8/2022 και αυτό υπολείπεται του 20 % της δημόσιας δαπάνης, πρέπει μέχρι τις 30/11/2022 να υποβάλλουν και άλλο αίτημα πληρωμής ώστε αθροιστικά τα αιτήματα πληρωμής να ξεπερνούν το 20% της δημόσιας δαπάνης.

Οι δικαιούχοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που έχουν ενταχθεί με την 1916/12-03-2021 απόφαση ένταξης πράξεων, οφείλουν να υποβάλουν το πρώτο αίτημα πληρωμής τους έως τις 12/03/2023 με την προϋπόθεση πως αυτό δεν πρέπει να υπολείπεται του 20% της δημόσιας δαπάνης.

Πηγές: agrotikianaptixi.gr, etheas.gr

21 September 2022
Banner