Υπεγράφη η νέα απόφαση για τα παρασκευαστήρια των κρεοπωλείων

18 July 2014

Υπεγράφη η νέα απόφαση για τα παρασκευαστήρια των κρεοπωλείων

Με την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Πάρι Κουκουλόπουλου η νέα απόφαση για τα παρασκευαστήρια των κρεοπωλείων οδεύει προς το Εθνικό Τυπογραφείο και τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης.
Η απόφαση με αριθμό 464/92592/16-7-2014 φέρει τίτλο: "Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων" και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις καταχώρησης και λειτουργίας των παρασκευαστηρίων των κρεοπωλείων και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία τους. Αντικαθιστά την μέχρι τώρα ισχύουσα ΥΑ 306272/2008, η οποία ρύθμιζε τον "παρακείμενο χώρο".
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου η νέα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία καταχώρισης, τη διαμόρφωση του χώρου, τον εξοπλισμό και τις άλλες ειδικές απαιτήσεις, όπως ο χωροταξικός ή ο χρονικός διαχωρισμός των εργασιών, τα παραγόμενα προϊόντα και την ημερήσια παραγόμενη ποσότητα, τη διάθεση των προϊόντων.
Θυμίζουμε ότι το Meat News είχε παρουσιάσει αναλυτικά όλη την προεργασία και τη συζήτηση που είχε γίνει στο υπουργείο, αλλά και τα ζητήματα που είχε θέσει ο κλάδος των κρεοπωλών μέσω της πανελλήνιας ομοσπονδίας.
Ο κ. Κουκουλόπουλος δήλωσε σχετικά:
«Η υπογραφή της εν λόγω απόφασης, με την οποία ρυθμίζεται η λειτουργία παρασκευαστηρίων κρεατοσκευασμάτων εντός κρεοπωλείων, σε συμφωνία με τις νέες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις, αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων της χώρας μας προς την κατεύθυνση της άρσης των εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας κρέατος.
Η ρύθμιση των θεμάτων που έρχεται να ικανοποιήσει η παρούσα απόφαση, η έκδοση της οποίας αποτέλεσε και αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει δυσχέρειες που εντοπίστηκαν και επιλύει προβλήματα που παρουσιάστηκαν στους επίσημους ελέγχους, κατά τη λειτουργία αντίστοιχων παρασκευαστηρίων τα προηγούμενα χρόνια».

18 July 2014
Banner
Banner