Υπεγράφησαν αποφάσεις Ενδιάμεσων Φορέων Παρεμβάσεων του Πυλώνα ΙΙ του Σ.Σ. ΚΑΠ

27 March 2023

Υπεγράφησαν αποφάσεις  Ενδιάμεσων Φορέων Παρεμβάσεων του Πυλώνα ΙΙ του Σ.Σ. ΚΑΠ

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής συμπεριλαμβάνει και τον Πυλώνα ΙΙ σύμφωνα με τον οποίο ενεργοποιούνται Ενδιάμεσοι Φορείς Παρεμβάσεων που αφορούν οικονομικές ενισχύσεις. Συγκεκριμένα, με αποφάσεις που υπεγράφησαν σήμερα είναι:

  • η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, αναλαμβάνει την έκδοση του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης της παρέμβασης με τίτλο: «ΠΕ-70.2.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους»
  • η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αναλαμβάνει αντίστοιχες αρμοδιότητες για τις παρεμβάσεις: «ΠΕ-71: Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» και «Π3-73-2.3: Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».
27 March 2023
Banner