Τροποποίηση του Καν. 2015/1375 για τον έλεγχο Trichinella στα σφάγια

25 August 2022

Τροποποίηση του Καν. 2015/1375 για τον έλεγχο Trichinella στα σφάγια

Νέο Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) εξέδωσε η Κομισιόν στις 22 Αυγούστου για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1375 όσον αφορά τον έλεγχο του παρασίτου Trichinella (τριχίνη) σε σχέση με τον τεμαχισμό σφαγίων και τις εναλλακτικές αναλυτικές μεθόδους.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο του νέου Κανονισμού (2022/1418) το παράσιτο Trichinella μπορεί να υπάρχει στο κρέας ευπαθών ειδών, όπως οι χοίροι, και προκαλείται τροφιμογενές νόσημα στον άνθρωπο από την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος. Ο Καν. 2015/1375 θεσπίζει ειδικούς κανόνες σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Τrichinella στο κρέας, συμπεριλαμβανομένης της εργαστηριακής εξέτασης δειγμάτων κρέατος από κατοικίδιους χοίρους. Συγκεκριμένα επιτρέπει τον τεμαχισμό σφαγίων κατοικίδιων χοίρων σε περισσότερα από έξι τεμάχια πριν γίνει γνωστό το αποτέλεσμα των δοκιμών για ανίχνευση Trichinella, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Μία από τις προϋποθέσεις είναι ότι ο τεμαχισμός εν θερμώ είναι αναγκαίος για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων.

Σύμφωνα με τον νέο Εκτελεστικό Κανονισμό «Ο περιορισμός στην παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει επιστημονική βάση. Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (υγιεινή των προϊόντων ζωικής προέλευσης) δεν προβλέπει τέτοιο περιορισμό όσον αφορά τον τεμαχισμό εν θερμώ. Ως εκ τούτου, ο περιορισμός αυτός θα πρέπει να καταργηθεί από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1375».

Τα μέτρα που προβλέπονται στον νέο Κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών.

Ο νέος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1418 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σε μορφή pdf (πατήστε ΕΔΩ)

25 August 2022
Banner