Το Nutri-Score αλλάζει τον αλγόριθμο σε γάλα, χυμούς και ροφήματα

02 May 2023

Το Nutri-Score αλλάζει τον αλγόριθμο σε γάλα, χυμούς και ροφήματα

Η Επιστημονική Επιτροπή του NutriScore συνεχίζει τις διεργασίες της, τροποποιώντας τον αλγόριθμο που χαρακτηρίζει τρόφιμα και ποτά. Πρόσφατα εξέτασε την επιστημονική βιβλιογραφία που αφορά τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης μη θρεπτικών γλυκαντικών (μη θρεπτικών γλυκαντικών, NNS) και των δυσμενών αποτελεσμάτων για την υγεία.

Αναλυτικά:

Νερό, χυμοί φρούτων και άλλα ροφήματα

Το νερό παραμένει το μόνο ρόφημα που ταξινομείται στην κατηγορία NutriScore Α. Ο αλγόριθμος για τους χυμούς φρούτων και όλα τα άλλα ποτά –συμπεριλαμβανομένων των φυσικά χαμηλών θερμίδων– παραμένει αμετάβλητος, με βαθμολογίες NutriScore και ταξινομήσεις που κυμαίνονται μεταξύ των κατηγοριών Β και Ε, σε σχέση με τα διατροφικά προφίλ .

Το κακάο και ο καφές υπόκεινται στον αλγόριθμο NutriScore για τα ποτά, όταν η διατροφική τους δήλωση (ανά 100g/mL) αναφέρεται στο προϊόν έτοιμο προς κατανάλωση, μετά από ανασύσταση με γάλα ή νερό. Οι αλλαγές στον αλγόριθμο που προτείνει η Επιστημονική Επιτροπή, εξηγεί ο καθηγητής Serge Hercberg, οδηγούν σε αλλαγές στις ταξινομήσεις ορισμένων ομάδων ποτών και καθιστούν δυνατή την καλύτερη διάκριση των προϊόντων με βάση τη διατροφική τους σύνθεση.

Γάλα και ροφήματα με βάση το γάλα

Τα γάλατα αποβουτυρωμένα και ημιαποβουτυρωμένα είναι στις πιο ευνοϊκές κατηγορίες NutriScore για ροφήματα (μετά το νερό). Είναι λοιπόν δυνατό να διαφοροποιηθούν τα είδη γάλακτος ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε λιπαρά, καθώς και σε σχέση με τα ζαχαρούχα ροφήματα με βάση το γάλα.

Το γάλα αποβουτυρωμένο και ημιαποβουτυρωμένο αγελαδινό γάλα ταξινομούνται ως επί το πλείστον στην κατηγορία NutriScore Β, το πλήρες γάλα στο C. Το πλήρες γάλα από άλλα είδη μπορεί να έχει διαφορετικό διατροφικό προφίλ (με υψηλότερο σε κορεσμένα λιπαρά οξέα) και χαμηλότερη βαθμολογία.

Τα ροφήματα με βάση το ζαχαρούχο γάλα (αρωματισμένα γάλατα) δεν θα περιλαμβάνονται πλέον στις κατηγορίες Nutri-Score Α ή Β, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Ο νέος αλγόριθμος για τα ροφήματα θα τοποθετεί τα ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη σε C, άλλα σε D και E.

Το ίδιο ισχύει και για τα ροφήματα με βάση το γάλα που έχουν υποστεί ζύμωση (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε ζαχαρούχο και αρωματισμένο γιαούρτι), τα οποία με τη σειρά τους δεν θα ταξινομούνται πλέον ως Α, αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ζάχαρη μεταξύ των κατηγοριών C και

Τα ολοένα και πιο δημοφιλή φυτικά ροφήματα (π.χ. σόγια, αμύγδαλα, βρώμη, ρύζι) δεν θα ταξινομούνται πλέον ως NutriScore A, όπως είναι τώρα. Αντίθετα, θα διανεμηθούν μεταξύ των κατηγοριών Β και Ε, με βάση τα διατροφικά τους προφίλ.

Τα ροφήματα που έχουν γλυκαθεί με πολύ περιορισμένες ποσότητες ζάχαρης (<2 g/100mL) θα μεταφερθούν στην κατηγορία Β, ενώ εκείνα με υψηλές ποσότητες ζάχαρης θα διατηρηθούν σε D/E, προκειμένου να διακριθούν με βάση την περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

02 May 2023
Banner
Banner