Το βιβλίο σφαγών στο… πολυνομοσχέδιο

31 July 2014

Το βιβλίο σφαγών στο… πολυνομοσχέδιο

Και το βιβλίο σφαγών που τηρείται στα σφαγεία αγγίζει το πολυνομοσχέδιο το οποίο έχει εισαχθεί στη Βουλή. Πρόκειται βέβαια για μια τυπική εφαρμογή της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των σφαγείων.
Συγκεκριμένα με το άρθρο 209 του νομοσχεδίου που φέρει τον τίτλο "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλα θέματα" προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή αντιγράφου του βιβλίου σφαγών που τηρούν τα σφαγεία στον ΕΛΓΟ-Δήμητρα εντός 10 ημερών από την ημερομηνία σφαγής, ή την ηλεκτρονική δήλωση μη σφαγών.
Με το άρθρο αυτό τροποποιείται η προηγούμενη νομοθεσία που αφορά τον έλεγχο των σφαγών (ΥΑ 412/8932/23.01.2012) και πλέον τα σφαγεία είναι υποχρεωμένα να αποστέλλουν μόνο ηλεκτρονικά τα αντίγραφα των βιβλίων σφαγών στον ΕΛΓΟ.
Το πολυνομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη, οπότε η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης θα ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο.

31 July 2014
Banner