Τον Μάιο εκλογές στην Διεπαγγελματική Κρέατος

06 February 2014

Τον Μάιο εκλογές στην Διεπαγγελματική Κρέατος

Έκτακτη γενική συνέλευση πραγματοποίησε την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) στην Αθήνα. Ο πρόεδρος Ελευθέριος Γίτσας παρουσίασε τον απολογισμό της μέχρι σήμερα δράσης του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, ενώ βασικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η πιστοποίηση του βαθμού αντιπροσωπευτικότητας της ΕΔΟΚ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αίτησης και αναγνώρισης της Οργάνωσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, τα μέλη που απαρτίζουν την ΕΔΟΚ και συγκεκριμένα οι επαγγελματικές οργανώσεις – σύνδεσμοι των κτηνοτρόφων, των ατιπροσώπων κρέατος, της βιομηχανίας επεξεργασίας κρέατος και των κρεοπωλών, αντιπροσωπεύουν σε εθνικό επίπεδο δραστηριότητα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας σε ποσοστό πάνω από 75%, ήτοι συγκεντρώνουν περισσότερο από τα απαιτούμενα 2/3 που απαιτεί η αντιπροσωπευτικότητα για την τελική αναγνώριση.
Ωστόσο, επιθυμία όλων των συμμετεχόντων φορέων είναι να πλαισιώσουν την ΕΔΟΚ και άλλες αντίστοιχες οργανώσεις και σύνδεσμοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα κρέατος, προκειμένου να ακούγεται η φωνή όλων και οι αποφάσεις να εκφράζουν το σύνολο. Στη συνέχεια, συζητήθηκαν επίσης θέματα όπως η εφαρμογή ARTEMIS για την ηλεκτρονική υποβολή ισοζυγίων κρέατος, οι επαφές με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΥΠΑΑΤ και αποφασίστηκε η ανάληψη δράσεων για την ομαλή λειτουργία της αγοράς του κρέατος κατά την περίοδο του Πάσχα με την διακίνηση αμνοεριφίων.
Ο κ. Γίτσας παρουσίασε σχέδιο χρηματοδότησης της ΕΔΟΚ για να καλυφθούν τα πρώτα έξοδα διοικητικής οργάνωσης από φορέα, έως ότου γίνει εφικτό να θεσμοθετηθούν οι εισφορές των μελών. Επίσης κατατέθηκαν οι απόψεις από τα μέλη για τον τρόπο μόνιμης χρηματοδότησης της ΕΔΟΚ από πόρους των μελών που σχετίζονται με τη διακίνηση του κρέατος.
Αποφασίστηκε στο επόμενο δεκαήμερο να γίνει Δ.Σ. το οποίο θα ασχοληθεί με την ανάληψη δράσεων για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενόψει του Πάσχα. Οι εκπρόσωποι των φορέων – μελών της ΕΔΟΚ, ομόφωνα δήλωσαν την πρόθεσή τους για μια ειλικρινή και εποικοδομητική συνεργασία με γνώμονα την ανάπτυξη του κλάδου από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, την ενίσχυση των δομών ελέγχου και την τήρηση των κανόνων της υγιούς επιχειρηματικότητας.
Επίσης, παρουσιάσθηκε το προτεινόμενο σχέδιο οργανογράμματος της ΕΔΟΚ το οποίο περιλαμβάνει και επιμέρους μόνιμες Επιτροπές Παραγωγής, Έρευνας και Ανάπτυξης Προώθησης, Εμπορίας κλπ. Τα μέλη δέχτηκαν το οργανόγραμμα και αποφάσισαν την ολοκλήρωσή του βήμα – βήμα. Τέλος, προσδιορίσθηκε για τις αρχές Μαΐου η Εκλογική Γενική Συνέλευση η οποία και θα εκλέξει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΔΟΚ για την τριετία 2014 – 2017.

06 February 2014
Banner