Τον Ιούνιο οι πρώτες εκκαθαριστικές πληρωμές των αυτόχθονων φυλών

29 May 2023

Τον Ιούνιο οι πρώτες εκκαθαριστικές πληρωμές των αυτόχθονων φυλών

Σε διορθώσεις μπορούν να προβούν οι δικαιούχοι των αυτόχθονων φυλών καταθέτοντας τα παραστατικά έως τις 31 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι διορθώσεις αφορούν ανελαστικές υποχρεώσεις αφού µέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες πληρωµές εκκαθάρισης για το έτος αιτήσεων 2022.

Συγκεκριμένα, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να προσκοµίσουν αντίγραφα των ενηµερωµένων χειρόγραφων µητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγµένες εκµεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων. Επιπλέον, τα παραστατικά αυτά αποτελούν υποχρέωση για την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιµότητας.

29 May 2023
Banner
Banner