Τι φέρνει η νέα ΚΑΠ στην κτηνοτροφία

21 November 2013

Αισιόδοξος ως προς το αποτέλεσμα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ειδικά για την ελληνική κτηνοτροφία εμφανίζεται, στο Meat News Νοεμβρίου, ο Γεν. Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ΥΠΑΑΤ κ. Δημήτρης Μελάς, ο οποίος μας βοηθά να κατανοήσουμε την νέα αρχιτεκτονική των ενισχύσεων. Ο πλέον αρμόδιος για τις κοινοτικές συνομιλίες κυβερνητικός αξιωματούχος ξεκαθαρίζει ότι η νέα ΚΑΠ βοηθά τον κτηνοτρόφο, όπως και το γεωργό να παραμείνουν στην παραγωγή, αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει λύση από μόνη της για όλα τα προβλήματα. Ειδικά για το θέμα των βοσκοτόπων ο κ. Μελάς τόνισε ότι "στην τελευταία διαπραγμάτευση της ΚΑΠ η Ελλάδα στηριζόμενη από άλλα κράτη μέλη του νότου πέτυχε να αλλάξει ο ορισμός του βοσκότοπου ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα για το μεγαλύτερο τμήμα των ελληνικών βοσκοτόπων. Μένει όμως η εσωτερική ρύθμιση του θέματος με στόχο την ορθή και παραγωγική διαχείριση των βοσκότοπων και την απρόσκοπτη εισροή των κοινοτικών κονδυλίων. Αυτή η ρύθμιση αποτελεί συναρμοδιότητα φορέων και συνήθως βρίσκει την αντίσταση των τοπικών παραγόντων και των ΜΚΟ. Ο σχεδιασμός μας είναι τέτοιος ώστε οι κτηνοτρόφοι που πραγματικά χρησιμοποιούν βοσκότοπο να μην κινδυνεύσουν να χάσουν κανένα μέρος της ενίσχυσης του, ακόμα και αν μειωθούν οι επιλέξιμες εκτάσεις βοσκότοπων". Αναλυτικά η συνέντευξη στο Meat News Νοεμβρίου που κυκλοφορεί.

21 November 2013
Banner
Banner