Τι συμβαίνει στην ελληνική κτηνοτροφία;

02 October 2013

Σοβαρούς προβληματισμούς για την ελληνική κτηνοτροφία εκφράζει σε άρθρο του που δημοσιεύεται στο περιοδικό Meat News (τεύχος Νο 9 Οκτωβρίου) ο επίκουρος καθηγητής Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Γιώργος Βαλεργάκης, αναλύοντας τα στοιχεία που προκύπτουν από τις καταγραφές των σφαγών, σε συνδυασμό με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat.
Από τα στοιχεία αναδεικνύονται μερικά από τα κακώς κείμενα της κτηνοτροφίας μας. Στην αιγοπροβατοτροφία για παράδειγμα, η δυσαναλογία των δηλωμένων σφαγίων και του αριθμού των ζώων που εκτρέφονται στη χώρα μας, δημιουργεί συνειρμούς: ή εκτρέφονται πολύ λιγότερα ζώα από αυτά που καταγράφονται, ή η μη νόμιμη σφαγή αγγίζει το 50%.
Αντίστοιχα στην κρεοπαραγωγό βοοτροφία φαίνεται ότι η παραγωγικότητα που επιτυγχάνεται στη χώρα μας υπολείπεται κατά πολύ από τις αντίστοιχες δυνατότητες των ζώων.
​Το άρθρο αναμένεται να προκαλέσει την ανάλογη προσοχή από τους αρμόδιους και κυρίως από τους φορείς των ίδιων των παραγωγών, οι οποίοι οφείλουν να προσέξουν αυτούς τους προβληματισμούς και να αναζητήσουν τη βοήθεια από τους επιστήμονες.

02 October 2013
Banner
Banner