Τι συζητήθηκε στο τελευταίο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

19 June 2014

Τι συζητήθηκε στο τελευταίο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Στα αποτελέσματα της διήμερης συνόδου υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (16 -17/6) αναφέρεται δελτίο τύπου που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα θέματα που συζητήθηκαν υπό την προεδρία του Έλληνα υπουργού Γιώργου Καρασμάνη σε αυτή την τελευταία για την ελληνική προεδρία σύνοδο ήταν:

Το εμπόριο βιολογικών αγροτικών προϊόντων. Υιοθετήθηκε ομόφωνα η απόφαση του Συμβούλιου, με την οποία ορίζονται σαφείς και οριοθετημένοι κανόνες, τους οποίους οφείλει να ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις περιπτώσεις διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες αναφορικά με το εμπόριο αγροτικών βιολογικών προϊόντων. Με την εν λόγω απόφαση εισάγεται ένα νέο, βελτιωμένο σύστημα που θα επιτρέπει να αναγνωρίζεται η ισοδυναμία των προτύπων που ακολουθούν οι τρίτες χώρες, μόνον εφόσον τηρούνται από αυτές τα αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστατεύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιολογικών προϊόντων.
Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα διανομής γεωργικών προϊόντων στα σχολεία. Η πλειοψηφία των Yπουργών ζήτησε από την Κομισιόν τη διεύρυνση του καταλόγου με τα προς διανομή προϊόντα, καθώς και την επανεξέταση των κριτηρίων για την κατανομή των κοινοτικών πιστώσεων του προγράμματος σε κάθε κράτος μέλος.
Οι θέσεις-συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον τομέα των νωπών και μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών. Με βάση τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν ομόφωνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται πριν το τέλος του 2018 να εισηγηθεί προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των Ομάδων Παραγωγών, προκειμένου αυτές να γίνουν περισσότερο ελκυστικές στους καλλιεργητές των προϊόντων και να διακινούνται μέσω αυτών περισσότερες ποσότητες φρούτων και λαχανικών.
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι συζητήσεις κατέδειξαν την ύπαρξη σημαντικά διαφορετικών απόψεων ανάμεσα σε εκείνα τα κράτη μέλη που ζητούν τη λήψη μέτρων πριν τη λήξη του καθεστώτος των εθνικών ποσοστώσεων παραγωγής αγελαδινού γάλακτος - όπως για παράδειγμα την άμεση προσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών για τις λιπαρές ουσίες στο γάλα - και των κρατών μελών που πιέζουν για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ρύθμισης της αγοράς και διαχείρισης κρίσεων μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων.
Η εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στα κράτη μέλη με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και να αξιοποιεί αποδοτικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αρκετές αντιπροσωπείες κρατών μελών δήλωσαν ότι, δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις εσωτερικές τους διαδικασίες λήψης των απαιτούμενων αποφάσεων, όπως για παράδειγμα για το μοντέλο σύγκλισης-αναδιανομής των άμεσων ενισχύσεων, του τρόπου υπολογισμού της λεγόμενης πράσινης ενίσχυσης και των συνδεδεμένων ενισχύσεων.
Η επισήμανση κρέατος, όπου η Επιτροπή ενημέρωσε το Συμβούλιο για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την υποχρεωτική ένδειξη της χώρας παραγωγής ή του τόπου προέλευσης (περισότερες λεπτομέρειες για το θέμα δείτε εδώ).
Η παρουσίαση από την Προεδρία του Συμβουλίου των αποτελεσμάτων του συνεδρίου με θέμα «Επιστημονική υποστήριξη της γεωργίας: Ανταγωνιστικότητα, Ποιότητα και Αειφορία», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Προεδρία και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στα αλιευτικά θέμα ο κ. Καρασμάνης, ενημέρωσε τους Yπουργούς αναφορικά με την επιτευχθείσα συμφωνία για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης αλιευμάτων στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Οι Yπουργοί είχαν την ευκαιρία επίσης να ανταλλάξουν απόψεις όσον αφορά στα σχέδια απορρίψεων αλιευμάτων στη θάλασσα, σε σχέση με την υποχρέωση εκφόρτωσης.
Κλείνοντας τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, ο Yπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο της Ελληνικής Προεδρίας και ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γραμματεία του Συμβουλίου, αλλά και τα στελέχη του Yπουργείου και της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας για τη συμβολή τους στην επιτυχή έκβασή της.

19 June 2014
Banner