Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε επαγγελματικά τιμολόγια

04 January 2024

Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε επαγγελματικά τιμολόγια

Related Articles

Στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) έχουν αναρτηθεί από 1/1/2024 οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, με τη διαφορά πως είναι δημοσιευμένα σε ευρώ ανά Μεγαβατόρα (MWh) επομένως οι καταναλωτές χρειάζονται να υπολογίσουν την τιμή της Κιλοβατόρας (KWh).

* Το σταθερό τιμολόγιο, με μπλε σήμανση και σταθερή τιμή προμήθειας (€/kWh) για όλη την περίοδο της σύμβασης.

 * Το ειδικό κοινό τιμολόγιο, με πράσινη σήμανση, στο οποίο ο προμηθευτής θα ανακοινώνει την τιμή χρέωσης έως την πρώτη ημέρα του μήνα εφαρμογής, δηλαδή οι καταναλωτές θα γνωρίζουν κάθε 1η του μηνός την τιμή που θα πληρώνουν. Η χρέωση προμήθειας προκύπτει από το άθροισμα μιας Βασικής Τιμής Προμήθειας, που θα μεταβάλλεται ανά εξάμηνο και ενός Μηχανισμού Διακύμανσης, που θα διαφοροποιείται κάθε μήνα.

* Το κυμαινόμενο τιμολόγιο, με κίτρινη σήμανση, στο οποίο περιλαμβάνονται τα τιμολόγια με κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας (€/kWh), όπου η τιμή μεταβάλλεται, σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή του διαμορφώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα κατανάλωσης.

 * Το δυναμικό τιμολόγιο, με πορτοκαλί σήμανση, περιλαμβάνει τα τιμολόγια των οποίων η τιμή μεταβάλλεται, με βάση τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ημέρας. Προϋπόθεση για να προσφερθούν τα συγκεκριμένα τιμολόγια είναι η ύπαρξη έξυπνου μετρητή.

Στο πράσινο τιμολόγιο έχουν πάει όλοι οι καταναλωτές, από την 1η Ιανουαρίου του 2024, οι οποίοι δεν είχαν επιλέξει -μέσα στο 2023- κάποιο συγκεκριμένο είδος τιμολογίου.

Το βασικό όφελος για τους καταναλωτές που θα επιλέξουν το «πράσινο τιμολόγιο», σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, είναι ότι θα γνωρίζουν την 1η ημέρα κάθε μήνα, την τιμή χρέωσης του μήνα και θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις προσφορές των προμηθευτών και να επιλέγουν την καλύτερη.

Το πράσινο τιμολόγια έχει «κλειδωμένη» τιμή χρέωσης αυτήν που ανακοινώνει ο πάροχος στην αρχή κάθε μήνα, όμως είναι «εκτεθειμένο» στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Ρήτρα αναπροσαρμογής δεν υπάρχει στο «μπλε» τιμολόγιο ρεύματος.

Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά των σταθερών, μπλε τιμολογίων, από τα υπόλοιπα κυμαινόμενα, όσοι υπογράψουν τέτοια συμβόλαια δεν θα μπορούν να τα «σπάσουν» δωρεάν πριν τη λήξη τους (θα πρέπει να πληρώσουν πέναλτυ), ενώ σε όλα τα υπόλοιπα η μετακίνηση σε άλλο προμηθευτή ή τιμολόγιο παραμένει δωρεάν.

Παραμένει το πλαφόν 5 ευρώ το μήνα στο πάγιο. Όμως το ύψος του παγίου μπορεί να διαφέρει, σημαντικά, ανά πάροχο, γεγονός που κάνει πιο δύσκολη την σύγκριση των προσφερόμενων τιμών ενέργειας.

Στα επαγγελματικά οι τιμές στα πράσινα τιμολόγια κυμαίνονται από 0,170 μέχρι 0,155 ευρώ/KWh. Στην κατηγορία αυτή ειδικό αγροτικό τιμολόγιο έχει η ΔΕΗ (0,160 ευρώ/KWh) και το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (0,155 ευρώ/KWh).

Στα επαγγελματικά οι τιμές στα μπλε τιμολόγια κυμαίνονται από 0,169 μέχρι 0,179 ευρώ/KWh.

Στα επαγγελματικά οι τιμές στα κίτρινα τιμολόγια κυμαίνονται από 0,142 μέχρι 0,162 ευρώ/KWh.

Τιμές αναλυτικά: https://invoices.rae.gr/epaggelmatiko-2/

Πηγή: agrotypos.gr

04 January 2024
Banner
Banner