Την ολοκλήρωση του προγράμματος “MEAT TIPS” ανακοίνωσε ο ΕΦΕΤ

05 April 2013

Με την πραγματοποίηση της τελευταίας συνάντησης των εταίρων στο Τορίνο στις 25 Μαρτίου 2013 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα MEAT TIPS. To πρόγραμμα αυτό που είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2010 είχε ως επικεφαλής τον ΕΦΕΤ και υλοποιήθηκε από επτά φορείς της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ουγγαρίας συνιστά πρόγραμμα μεταφοράς τεχνογνωσίας που στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ειδικότερα στον τομέα των ζυμούμενων προϊόντων με βάση το κρέας.
Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου καλύπτει τις θεματικές ενότητες:

Μικροβιολογία ζυμούμενων προϊόντων με βάση το κρέας και καλλιέργειες οξυγαλακτικών βακτηρίων.
Ο ρόλος της καινοτομίας ως μέσο για τη βελτίωση του κλάδου των αλλαντικών και των προϊόντων με βάση το κρέας.
Νέες τεχνολογίες στη βιομηχανία αλλαντικών (παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία).
Αρχές Εφαρμογής HACCP σε ζυμούμενα προϊόντα με βάση το κρέας.
Επισκόπηση των Προτύπων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων.

Ήδη στο πλαίσιο του προγράμματος "Meat Tips" διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τρία προγράμματα κατάρτισης με θέμα τον επίσημο έλεγχο στον τομέα των εγκαταστάσεων παρασκευασμάτων κρέατος, κιμά και προϊόντων με βάση το κρέας. Οι εκπαιδευόμενοι καταρτίστηκαν τόσο σε θέματα νομοθεσίας και επισήμου ελέγχου όσο και πάνω στις τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες στον χώρο των ζυμούμενων αλλαντικών, με την χρήση του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος.
Ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιήθηκαν από τους Έλληνες εταίρους του προγράμματος, την Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ), τα οποία απευθύνονταν σε άλλες ομάδες-στόχους του προγράμματος, όπως στελέχη βιομηχανίας αλλαντικών, εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης και υπεύθυνους διαχείρισης στον χώρο της παραγωγής κρέατος και κρεατοσκευασμάτων κ.α.
Τέλος, ολοκληρώθηκαν έως τις 31 Μαρτίου 2013, όπως προβλεπόταν, αντίστοιχα σεμινάρια και στις υπόλοιπες τρεις (3) χώρες εταίρους, με χρήση του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό.
Στο διαδικτυακό ιστότοπο του Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://www.meattips.gr μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες για το πρόγραμμα "MEAT TIPS" καθώς και να μεταφορτωθεί το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.
Σημειώνεται, επίσης, ότι σχετικές ενέργειες διάχυσης του έργου και αξιοποίησης του παραγόμενου υλικού θα πραγματοποιούνται και μετά την ολοκλήρωση αυτού.

05 April 2013
Banner