Την κατάργηση του αγροτικού τιμολογίου της ΔΕΗ, καταγγέλουν οι πτηνοτρόφοι

20 August 2013

Tην απόφαση για κατάργηση επιδότησης του αγροτικού τιμολογίου, κατήγγειλε με σχετική επιστολή στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, η Πανελλήνια Ένωση Οργανώσεων Πτηνοτρόφων Παραγωγών (ΠΕΟΠΠ). Όπως υποστηρίζει η ΠΕΟΠΠ αυτή η απόφαση θα έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο αλματώδους αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για τις πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Ολόκληρη η επιστολή της ΠΕΟΠΠ, έχει ως εξής:
Με αγανάκτηση η οργάνωσή μας πληροφορήθηκε ότι με πιέσεις της τρόικας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δρομολογηθεί η κατάργηση της σταυροειδούς επιδότησης του αγροτικού τιμολογίου που ισχύει σήμερα, με ορατό τον κίνδυνο αλματώδους αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για τις πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο επίπεδο της χονδρικής πώλησης.
Η επιβάρυνση αυτή θα είναι σωρευτική στις αλυσιδωτές αυξήσεις όλων των μορφών του κόστους ενέργειας τα τελευταία χρόνια, που εξελίσσεται παράλληλα με την άνοδο των τιμών όλων των εισροών, κυρίως των ζωοτροφών και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης της αγοράς και υποχρηματοδότησης των μονάδων παραγωγής.
Εξοργιστικό είναι για τον κλάδο μας η αιτιολόγηση της αύξησης αυτής, σύμφωνα με την οποία η σταυροειδής επιδότηση του αγροτικού τιμολογίου είναι αναγκαία για την αντιστάθμιση του υψηλού κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις.
Μία τέτοια απαράδεκτη διαχείριση, όπου ο ευπαθής αγροτικός τομέας θίγεται ουσιαστικά μέσω μεταφοράς εισοδήματός του προς όφελος της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων γενικά είναι πρωτοφανής στα χρονικά της διεθνούς άσκησης αγροτικής πολιτικής, αλλά και της Επιστήμης. Είναι δεδομένο ότι η πάγια πρακτική σε όλες τις χώρες του κόσμου για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή είναι η επιλεκτική και επαρκής στήριξη της γεωργίας εξαιτίας κυρίως των εγγενών αδυναμιών, της αστάθειας των κλιματικών συνθηκών και των αγορών.
Δεδομένου ότι στις επί μέρους χώρες της ΕΕ και στις ανταγωνιστικές τρίτες χώρες ισχύει καθεστώς μειωμένου αγροτικού τιμολογίου, μία μονομερής τέτοια ρύθμιση για τη χώρα μας θα λειτουργούσε σε βάρος του ορθού ανταγωνισμού της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και θα ήταν αντίθετη στους κανόνες της ΚΑΠ.
Με βάση τα ανωτέρω σας καλούμε να απορρίψετε απαρέγκλιτα τις απαράδεκτες αυτές προτάσεις των δανειστών που αντιβαίνουν εξόφθαλμα αρχές και κανόνες θεσμοθετημένου διεθνούς, κοινοτικού και εθνικού δικαίου, καταστρατηγούν τον υγιή ανταγωνισμό για τον κλάδο μας και επιδιώκουν να επιβληθούν εκβιαστικά με αποικιοκρατικό εξαναγκασμό, έξω από τους θεσμούς της δημοκρατικής Ευρώπης.
Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε ότι η αποδοχή της κατάργησης της επιδότησης του αγροτικού τιμολογίου, όπου σε συνδυασμό με άλλες πρακτικές που ακολουθήθηκαν και επί πλέον δρομολογούνται σήμερα, με κύριο σκοπό το κλείσιμο πτηνοτροφικών μονάδων και μεταφορά παραγωγικού δυναμικού σε ξένες επιχειρήσεις, θα θεωρηθεί από την οργάνωσή μας αποικιοκρατική λαφυραγώγηση του κλάδου μας προς όφελος ξένων δανειστών και θα καλέσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες σας να τους παραδώσουμε τα κλειδιά της οργάνωσής μας και των εκμεταλλεύσεων των μελών μας προς διαβίβασή τους στους δανειστές της χώρας.

Για την Π.Ε.Ο.Π.Π.
Με εντολή του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Απόστολος Ζιώγας

20 August 2013
Banner
Banner