Τα αιγοπρόβατα Λήμνου, η νέα δράση της Νέας Γεωργίας Νέας Γης

22 June 2022

Τα αιγοπρόβατα Λήμνου, η νέα δράση της Νέας Γεωργίας Νέας Γης

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» πραγματοποίησε την Πέμπτη 16 Ιουνίου Ενημερωτική Ημερίδα στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης «Αιγοπρόβατα: Ολιστική προσέγγιση της εκτροφής με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα» στο πολιτιστικό κέντρο Πορτιανού στη Λήμνο.

Με βάση το πρόγραμμα της Αστικής ΜΚΟ η δράση στη Λήμνο συμπεριλαμβάνεται στα 14 projects κατάρτισης που λαμβάνον χώρα σε 21 περιοχές και 7 Περιφέρειες της Ελλάδας και υλοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα της Λήμνου αλλά και της Ροδόπης.

Το εν λόγω πρόγραμμα τελεί υπό τον συντονισμό του Εργαστηρίου Διατροφής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), τη Βιομηχανία Ζωοτροφών ΕΛΒΙΖ Α.Ε. και την εταιρία Ευρωφάρμ Α.Ε. Επικεφαλής της ομάδας των επιστημόνων και εκπαιδευτών είναι ο επίκουρος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κ. Η. Γιάννενας.

22 June 2022
Banner