Τέλος της εβδομάδας οι συνδεδεμένες ενισχύσεις ζωικής

24 April 2023

Τέλος της εβδομάδας οι συνδεδεμένες ενισχύσεις ζωικής

Related Articles

Μέχρι τέλος της εβδομάδας προγραμματίζονται οι πληρωμές συνδεδεμένων ενισχύσεων ζωικής παραγωγής, ενώ οι πληρωμές υπολοίπων συνδεδεμένων ενισχύσεων φυτικής παραγωγής θα πραγματοποιηθούν έως τις 5 Μαΐου.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με τις πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2022 και σε συνέχεια των πληρωμών 296 εκ ευρώ που έγιναν από 4 έως 13 Απριλίου σε 225.000 παραγωγούς, αναφέροντα τα εξής:

Πληρωμές συνδεμένων ενισχύσεων Ζωικής Παραγωγής: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει παραλάβει τα στοιχεία παραδόσεων γάλακτος κ.λπ. και θα προβεί στην πληρωμή τους μέχρι τέλους της επόμενης εβδομάδας, όπως είχε προγραμματισθεί και ανακοινωθεί στις 4/4/2023.

Μέχρι τέλος της εβδομάδας προγραμματίζονται οι πληρωμές συνδεδεμένων ενισχύσεων ζωικής παραγωγής, ενώ οι πληρωμές υπολοίπων συνδεδεμένων ενισχύσεων φυτικής παραγωγής θα πραγματοποιηθούν έως τις 5 Μαΐου.

24 April 2023
Banner