Τέλος για τη διεύθυνση Κτηνιατρικής

03 September 2013

Χωρίς αυτόνομη διεύθυνση Κτηνιατρικής θα είναι πλέον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου, οι γενικές διευθύνσεις γίνονται έξι, ενώ φαίνεται ότι καταργείται η θέση του ειδικού γραμματέα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και η θέση γενικού γραμματέα διεθνών σχέσεων. Η γενική διεύθυνση Κτηνιατρικής συγχωνεύεται με τη γενική διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής.

03 September 2013
Banner