Τέλος Απριλίου και επισήμως η Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος

18 April 2013

Ολοκληρώθηκαν οι επαφές και συνεννοήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με όλες τις επαγγελματικές οργανώσεις του τομέα κρέατος, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρόεδρος του προσωρινού Δ.Σ. της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, Λευτέρης Γίτσας (φωτογραφία).
Θυμίζουμε ότι πριν δυο μήνες, στις 17 Φεβρουαρίου, συγκροτήθηκε από τους σημαντικότερους φορείς προσωρινό διοικητικό συμβούλιο από εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, των αντιπροσώπων κρέατος, των εμπόρων, των μεταποιητών και των κρεοπωλών. Στο δίμηνο που μεσολάβησε από τότε το Δ.Σ. ασχολήθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των ενδιαφερομένων επαγγελματικών φορέων, τη σύνταξη του καταστατικού της οργάνωσης, συναντήθηκε με εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων και έδωσε λύσεις σε επείγοντα τρέχοντα θέματα του κλάδου, όπως ο έλεγχος της αγοράς κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε επίσης με το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της χρηματοδότησης της ΕΔΟΚ και διαμόρφωσε πρόταση για τον τρόπο είσπραξης μιας μικρής ανταποδοτικής εισφοράς από όλους τους εμπλεκόμενους κτηνοτρόφους, εισαγωγείς, μεταποιητές, εμπόρους και κρεοπώλες. Η εισφορά αυτή ανταποκρίνεται στα πρότυπα αντίστοιχων διεπαγγελματικών οργανώσεων του εξωτερικού και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του σκοπού και των στόχων της ΕΔΟΚ μεταξύ των οποίων είναι η εξομάλυνση των διαφορών και η προαγωγή των επιδιώξεων των επαγγελματικών φορέων, η ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, η προβολή-διαφήμιση των τελικών προϊόντων, η έρευνα κ.λπ.
Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση από τις ως άνω δραστηριότητες, οι φορείς που θα συμμετέχουν οριστικά στην αρχική συγκρότηση της ΕΔΟΚ είναι ο ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας), η ΠΑΣΕΓΕΣ, η ΠΟΚΚ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών),ο ΣΕΒΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος) και η Ένωση Εμπορικών Αντιπροσώπων Κρέατος. Οι οργανώσεις αυτές δεσμεύθηκαν να προσκομίσουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, οπότε και θα υπογραφεί το καταστατικό ίδρυσης της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος.
Με δημόσια ανακοίνωση και πρόσκλησή του, το Δ.Σ. καλεί όλες τις άλλες οργανώσεις που δεν έχουν λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις είτε να επιταχύνουν τις σχετικές διαδικασίες μέχρι το τέλος του μηνός ώστε να ενταχθούν στην ΕΔΟΚ είτε να τοποθετηθούν σχετικά με την πιθανότητα να ενταχθούν ως συνδεδεμένα ή και ως τακτικά μέλη μετά από επόμενη τροποποίηση του καταστατικού.

18 April 2013
Banner