Τάση φυγής στη χοιροτροφία

12 September 2013

Τάση εγκατάλειψης της χοιροτροφία παρατηρείται στη χώρα μας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον Γιάννη Μπούρα, Πρόεδρο της Νέας Ομοσπονδίας Χοιροτρόφων Ελλάδος, ο οποίος επισημαίνει και τον κίνδυνο για όλο τον κλάδο στο εξής. Ο Κύριος Μπούρας επιβεβαιώνει τα στατιστικά στοιχεία για την κτηνοτροφία που δημοσιεύσαμε στο Meat News Ιουλίου - Αυγούστου και αναφέρει πως από τις 100.000 χοιρομητέρες που είχαμε πριν από τρία χρόνια, σήμερα δεν έχουμε ούτε τις μισές. Περισσότερες πληροφορίες στο Meat News Σεπτεμβρίου.

12 September 2013
Banner