Τάση φυγής στη χοιροτροφία

12 September 2013

Τάση εγκατάλειψης της χοιροτροφία παρατηρείται στη χώρα μας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον Γιάννη Μπούρα, Πρόεδρο της Νέας Ομοσπονδίας Χοιροτρόφων Ελλάδος, ο οποίος επισημαίνει και τον κίνδυνο για όλο τον κλάδο στο εξής. Ο Κύριος Μπούρας επιβεβαιώνει τα στατιστικά στοιχεία για την κτηνοτροφία που δημοσιεύσαμε στο Meat News Ιουλίου - Αυγούστου και αναφέρει πως από τις 100.000 χοιρομητέρες που είχαμε πριν από τρία χρόνια, σήμερα δεν έχουμε ούτε τις μισές. Περισσότερες πληροφορίες στο Meat News Σεπτεμβρίου.

12 September 2013
Banner
Banner
Banner