ΣΥΡΙΖΑ: Το νέο ΕΣΣ ενισχύει την ανισότητα των αγροτών

23 November 2022

ΣΥΡΙΖΑ: Το νέο ΕΣΣ ενισχύει την ανισότητα των αγροτών

Related Articles

Η έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027, σύμφωνα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου και Σταύρο Αραχωβίτη, αφενός υπογράφηκε χωρίς συναίνεση των αγροτών, αφετέρου «πρόκειται, παράλληλα, για ένα Στρατηγικό Σχέδιο που δεν μπορεί να αξιοποιήσει την αγροτική παράδοση, τη γεωγραφική θέση, τις εξαιρετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες και την πλούσια βιοποικιλότητα της χώρας μας, την ύπαρξη σημαντικού και διεθνώς καταξιωμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού, τη δεσπόζουσα θέση  προϊόντων μας στις διεθνείς αγορές, ώστε να συμβάλλει στην αξιοπρεπή διαβίωση των παραγωγών και την προστασία των καταναλωτών, καθώς και στον σταδιακό μετασχηματισμό του γεωργικού παραγωγικού μοντέλου και των αγροτικών περιοχών και βέβαια στην αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων συγκριτικών δυνατοτήτων του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα».

Οι βουλευτές τονίζουν πως το νέο ΕΣΣ  δεν αποτελεί ένα ολιστικό, συνεκτικό και ταυτόχρονα οραματικό στρατηγικό σχέδιο, που θα συνδέει αποδοτικά και αποτελεσματικά πολιτικές και καθώς «είναι πρόδηλο πως πρόκειται για ένα Στρατηγικό Σχέδιο που δεν προέκυψε μέσα από μία ολοκληρωμένη και συμμετοχική διαδικασία πραγματικής διαβούλευσης με όλους τους θεσμικούς φορείς και δεν διασφαλίζει την επιτυχή μετάβαση της ελληνικής γεωργίας από το μοντέλο μαζικής παραγωγής ομοειδών προϊόντων, που χαρακτηρίζεται από χαμηλές τιμές και ισχυρό διεθνή ανταγωνισμό, στο μοντέλο της διαφοροποιημένης παραγωγής προϊόντων ποιότητας και ταυτότητας, διατροφικής αξίας, γεωγραφικών ενδείξεων, βιολογικής γεωργίας, ασφάλειας και πιστοποίησης, που αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και που οφείλει να επενδύσει σε αυτά. Η απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού πηγάζει από την ανεπάρκεια της κυβέρνησης, που ήδη γνωρίζει ο αγροτικός κόσμος, που επί των ημερών της είδε 22.000 χιλιάδες αγρότες που έχασαν σε μια νύχτα μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων τους, 450.000 ενστάσεις επί του πιο περίπλοκου συστήματος κατανομής δικαιωμάτων που επέλεξε και τις τεράστιες υποαπορροφήσεις στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και πολλά ακόμα».

Η κυρία Τελιγιορίδου και ο κ. Αραχωβίτης ανέφεραν πως το ήδη εγκεκριμένο ΕΣΣ δεν καταργεί τις ανισότητες που υπάρχουν στους αγρότες εξαιτίας παλαιότερων αποφάσεων προς όφελος νέων γεωργών, ούτε ενισχύει τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Στην ουσία «πρόκειται για ένα Στρατηγικό Σχέδιο που δε μπορεί να αξιοποιήσει την αγροτική παράδοση, τη γεωγραφική θέση, τις εξαιρετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες και την πλούσια βιοποικιλότητα της χώρας μας, την ύπαρξη σημαντικού και διεθνώς καταξιωμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού, τη δεσπόζουσα θέση  προϊόντων μας στις διεθνείς αγορές, ώστε να συμβάλλει στην αξιοπρεπή διαβίωση των παραγωγών και την προστασία των καταναλωτών, καθώς και στον σταδιακό μετασχηματισμό του γεωργικού παραγωγικού μοντέλου και των αγροτικών περιοχών και βέβαια στην αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων συγκριτικών δυνατοτήτων του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα. … Με τη συνέχιση της ανερμάτιστης πολιτικής της κυβέρνησης κινδυνεύει για άλλη μια φορά η ευκαιρία αξιοποίησης των 19,3 δισ. ευρώ για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 - που εξασφαλίστηκαν χάρη στην προσπάθεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τον Μάρτιο του 2018 με την κατάλληλη επιστημονική τεκμηρίωση για τη μη υιοθέτηση της αρχικής πρότασης της Commission για την εξωτερική σύγκλιση των δικαιωμάτων - να πάει χαμένη».

23 November 2022
Banner