Συνεργασία παραγόντων της Ε.Ε. για τη βελτίωση της επιτήρησης των τροφιμογενών παθογόνων βακτηρίων

01 August 2023

Συνεργασία παραγόντων της Ε.Ε. για τη βελτίωση της επιτήρησης των τροφιμογενών παθογόνων βακτηρίων

Related Articles

Πλήθος ανθρώπων, δομών, υπηρεσιών και οργανώσεων, εμπλέκεται στην επιτήρηση παθογόνων βακτηρίων που μπορούν να μεταδοθούν μέσω των τροφίμων "από το αγρόκτημα στο πιρούνι". Το ευρωπαϊκό έργο MATRIX, που ξεκίνησε το 2020 και μόλις έφτασε στο τέλος του, επεδίωξε να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στα συστήματα επιτήρησης που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

 Το έργο MATRIX καθοδηγήθηκε από την αρχή της οικοδόμησης σε υπάρχοντα συστήματα με σκοπό τη βελτίωσή τους. Συντονίζεται από το Istituto Superiore di Sanità, τον κορυφαίο ερευνητικό οργανισμό δημόσιας υγείας της Ιταλίας, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινό Πρόγραμμα One Health (EJP) , επιδίωξε να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των παραγόντων που εμπλέκονται στην επιτήρηση των παθογόνων που μπορούν να μεταδοθούν μέσω της τροφής των ζώων. Μέχρι το τέλος του 2022, 19 συνεργαζόμενα ιδρύματα από 12 ευρωπαϊκές χώρες αποτελούσαν την Κοινοπραξία MATRIX.

 Στο έργο δόθηκε έμφαση στην κατάρτιση ενός χάρτη που δείχνει με μια ματιά τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην επιτήρηση των τροφίμων για κάθε βήμα της αλυσίδας παραγωγής , από το αγρόκτημα στο πιρούνι και συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ζώων, της σφαγής, της παραγωγής και της διανομής τροφίμων. Αυτός ο χάρτης προσδιορίζει τις αναλυτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται, τους τύπους των δειγμάτων που λαμβάνονται και το πλαίσιο επιτήρησης, για παράδειγμα εάν πρόκειται για έλεγχο ρουτίνας ή παρακολούθηση που πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση επιδημίας.

Για την παραγωγή αυτού του χάρτη, συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο και δοκιμάστηκε με παραδείγματα των συστημάτων επιτήρησης που υπάρχουν σε πολλές χώρες για τέσσερα κύρια παθογόνα για τη δημόσια υγεία: τα βακτήρια SalmonellaCampylobacter και Listeria monocytogenes και τον ιό της ηπατίτιδας Ε. "Αυτό μας δίνει μια κοινή αναπαράσταση που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε εύκολες συγκρίσεις και να αντλούμε έμπνευση από όσα γίνονται σε άλλους τομείς, για άλλα παθογόνα, άλλα τρόφιμα ή σε άλλες χώρες.” εξηγεί η Viviane Hénaux.

To έργο MATRIX δημιούργησε λύσεις για τις ευρωπαϊκές χώρες για να υποστηρίξει και να προωθήσει την εφαρμογή του OHS, γνωστές και ως Λύσεις MATRIX για One Health Surveillance. Αυτοί είναι:

 • OH-EpiCap Tool – ένα διαδραστικό εργαλείο για την αξιολόγηση των ικανοτήτων για το OHS ενός κινδύνου επιλογής, εντοπίζοντας δυνατά σημεία και ευκαιρίες για βελτίωση. Επιπλέον, το εργαλείο επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση των ικανοτήτων επιτήρησης και των δυνατοτήτων για σύγκριση. 
 • Οδικός χάρτης για την ανάπτυξη εθνικού OHS – μια κατευθυντήρια γραμμή που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χώρες για να αναπτύξουν το OHS σύμφωνα με τις ανάγκες και τους πόρους τους. 
 • Εγχειρίδιο για πίνακες εργαλείων OHS – ένα διαδικτυακό απόθεμα πίνακα εργαλείων και πρακτικό εγχειρίδιο για τη διευκόλυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης πινάκων εργαλείων OHS χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοιχτού κώδικα. 
 • Οδηγίες και λίστες ελέγχου:
  • Ένας διαδραστικός οδηγός για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης πολυτομεακών πλαισίων OHS από υπάρχοντα συστήματα επιτήρησης της υγείας των ζώων, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων. 
  • Βέλτιστες πρακτικές για τη λειτουργικότητα διατομεακών συνεργασιών με έμφαση στη συλλογή δεδομένων, την κοινή χρήση δεδομένων, την ανάλυση δεδομένων και τη διάδοση των αποτελεσμάτων επιτήρησης .
  • Ένας οδηγός για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση επίσημων ελέγχων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων με χρήση προτύπων που βασίζονται στην παραγωγή .

Το MATRIX προώθησε και επέκτεινε επίσης:

 • The OHS Codex: The Knowledge Integration Platform – ένα πλαίσιο για την ενοποίηση διαφόρων πόρων που βοηθούν στην εφαρμογή του OHS σε όλους τους τομείς.
 • Μορφή ανταλλαγής γνώσεων για την ασφάλεια των τροφίμων (FSKX) – μια μορφή που υποστηρίζει την κοινότητα One Health στην κοινή χρήση και την επαναχρησιμοποίηση μαθηματικών μοντέλων καθώς και διαδικασιών ανάλυσης δεδομένων.

Η προσανατολισμένη στα προβλήματα προσέγγιση του έργου αντικατοπτρίστηκε στη δημιουργία τροχιών ειδικών για κινδύνους για να διασφαλιστεί ότι οι Λύσεις MATRIX για μια επιτήρηση της υγείας ήταν σχετικές με συγκεκριμένα παθογόνα. Στην πραγματικότητα, το MATRIX σήμαινε «ένα πλαίσιο λύσεων και κινδύνων». Οι κίνδυνοι επιλέχθηκαν με βάση τις επιχειρησιακές προτεραιότητες των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων MATRIX και τη συνάφειά τους με το One Health. Ήταν η Listeria , η Salmonella , το Cam pylobacter  και οι αναδυόμενες απειλές, συμπεριλαμβανομένης της μικροβιακής αντοχής, των ιών και των παρασίτων.

Το MATRIX κάλεσε τα ευρωπαϊκά ιδρύματα που εργάζονται στους τομείς της υγείας των ζώων, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων να εξετάσουν την ευκαιρία να υιοθετήσουν αυτές τις λύσεις και να αξιοποιήσουν περαιτέρω σε αυτές. Εκτός από τις πολλαπλές πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι εταίροι του έργου και οι υπεύθυνοι πακέτων εργασίας για να διαδώσουν περαιτέρω το έργο τους, η Κοινοπραξία MATRIX διοργάνωσε και παρέδωσε μια σειρά από επτά διαδικτυακά σεμινάρια, τα διαδικτυακά σεμινάρια Λύσεις για μια Επιτήρηση Υγείας στην Ευρώπη το 2022, για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου σε μια ποικιλία ενδιαφερομένων.

Πηγή: cibum.gr

01 August 2023
Banner