Συνδιάσκεψη για την κτηνοτροφία από τον ΣΕΚ

13 November 2013

Εθνική συνδιάσκεψη για την κτηνοτροφία οργανώνει ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας στις 27 και 28 Νοεμβρίου. Η συνδιάσκεψη που γίνεται υπό την αιγίδα του ΕΛΓΟ Δήμητρα συγκεντρώνει σημαντικούς ομιλητές που καλύπτουν όλους τους επιμέρους κλάδους εκτροφών, ενώ συμμετέχουν και αρκετοί εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Η Συνδιάσκεψη θα γίνει στο ξενοδοχείο President.
Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

13 November 2013
Banner