Συνέδριο το Κρέας και τα Προϊόντα του στη Θεσσαλονίκη

30 October 2014

Συνέδριο το Κρέας και τα Προϊόντα του στη Θεσσαλονίκη

Ένα σημαντικό γεγονός ανακοινώνεται σήμερα. Έχει τίτλο Πανελλήνιο Συνέδριο Tο Κρέας και τα Προϊόντα του "από τον στάβλο στο πιάτο" και θα διεξαχθεί στις 27, 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης", στο πλαίσιο της έκθεσης Detrop.
To Συνέδριο συνδιοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το περιοδικό Meat News και η HELEXPO. Στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν 28 επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, υπό την προεδρία του καθηγητή Σπυρίδωνα Ραμαντάνη.

Η Ανακοίνωση του Συνεδρίου
Στο πλαίσιο της Έκθεσης της DETROP, όπου το αντικείμενο του κρέατος και των προϊόντων του θα αποτελέσει ιδιαίτερο τμήμα της, θα διεξαχθεί Πανελλήνιο τριήμερο Συνέδριο με σκοπό την ανάδειξη των σύγχρονων μέτρων «από τον στάβλο στο πιάτο» για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια του κρέατος και προϊόντων του, την υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, από την παραγωγή ζωοτροφών, συστήματα σταβλισμού, εξοπλισμούς, γενετική βελτίωση, συμβατική/βιολογική εκτροφή των ζώων, υγειονομική διαχείριση, πρότυπα εκτροφής, ευζωία των ζώων, μεταφορά, σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, παραγωγή κρέατος και προϊόντων του, ζωικά υποπροϊόντα, συντήρηση, συσκευασία, επισήμανση, ιχνηλασιμότητα, βιολογικά/παραδοσιακά προϊόντα, διακίνηση, μαζική εστίαση, πώληση, διατροφικές συνήθειες, εκπαίδευση, πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, κανονιστικές απαιτήσεις, έως και την προετοιμασία αυτού του αγαθού στο πιάτο του καταναλωτή.

Επιστημονική Επιτροπή: Σ. Ραμαντάνης (Πρόεδρος), Ι. Αμβροσιάδης, Γ. Αμοιρίδης, Γ. Αρσένος, Β. Βοζίκης, Κ. Γενηγεώργης, Σ. Γεωργάκης, Α. Γεωργούδης, Α. Γκόβαρης, Π. Γούλας, Ε. Δροσινός, Α. Ζαμπέλας, Γ. Ζέρβας, Κ. Κουτσουμανής, Χ. Λαζαρίδης, Λ. Λεοντίδης, Γ. Μεθενίτου, Κ. Μπαρμπέρης, Ι. Μπιζέλης, Γ.-Ι. Νυχάς, Η. Παπαδόπουλος, Χρ. Παπαδοπούλου, Α. Ρόδη-Μπουριέλ, Ν. Σούλτος, Π. Ταούκης, Π. Φλώρου-Πανέρη, Α. Φωτόπουλος, Σ. Χαρουτουνιάν.

Υποβολή εργασιών: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν περίληψη (Ελληνική και Αγγλική, έκταση περίπου 300 λέξεων) με πλήρη στοιχεία του εισηγητή (ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση articles@synedriokreatos.gr. Για περισσότερες πληροφορίες: κα Παναγιώτα Ματζαβίνου, υπεύθυνη παραλαβής άρθρων του συνεδρίου, τηλ. 2310 219750.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών: 18 Ιανουαρίου 2015.
Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης για την αποδοχή των περιλήψεων των εργασιών: 25 Ιανουαρίου 2015.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής πλήρων εργασιών: 6 Φεβρουαρίου 2015.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του Συνεδρίου ανέρχεται σε 30 € (φοιτητές: 15 €) και περιλαμβάνει παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, είσοδο στην εμπορική έκθεση κατόπιν προεγγραφής, τόμο πλήρων πρακτικών, χαρτοφύλακα και έντυπο υλικό, βεβαίωση συμμετοχής, coffee breaks.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής: Κωνσταντίνος ΜπλιάτκαςΟ Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής: Σπυρίδων Ραμαντάνης

Για να κατεβάσετε την Α΄ Ανακοίνωση σε μορφή pdf, μπορείτε να πατήσετε εδώ

30 October 2014
Banner