Οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. για τη βιώσιμη γεωργία και εύρεση λύσεων για προσιτά προϊόντα διατροφής

18 October 2022

Οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. για τη βιώσιμη γεωργία και εύρεση λύσεων για προσιτά προϊόντα διατροφής

Υπό το πρίσμα του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε.  είχαν ανταλλαγή απόψεων, στο Λουξεμβούργο, σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων και εισροών των χωρών-μελών και τον αντίκτυπό του στην επισιτιστική ασφάλεια στις 17 και 18 Οκτωβρίου.

Οι υπουργοί Γεωργίας αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με τις τρέχουσες εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Mercosur* και της Αυστραλίας. Οι υπουργοί τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστεί η προώθηση του ελεύθερου εμπορίου και της βιώσιμης γεωργίας στην Ε.Ε. και παγκοσμίως, καθώς και να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα της Ε.Ε. και των παραγωγών του. Οι υπουργοί τόνισαν επίσης την ανάγκη να διερευνήσει η Επιτροπή τον αντίκτυπο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ τρίτων χωρών στην Ε.Ε.

Διαβάστε επίσης: Ο ΥφΑΑΤ, Γιώργος Στύλιος, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας

Στη συνάντηση τονίστηκε η σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών κατά την προετοιμασία του πλαισίου της Ε.Ε. για την παρακολούθηση των δασών και των στρατηγικών σχεδίων. Επιπλέον, ενημερώθηκαν για την κοινή δήλωση σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Ε..Ε για τον άνθρακα που υπέγραψαν οι υπουργοί Γεωργίας των χωρών του Ομίλου Visegrad**, καθώς και της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Ρουμανίας και της Σλοβενίας. Οι υπουργοί υποστήριξαν επιπλέον την ανάγκη να τερματιστεί σε ολόκληρη την Ε.Ε. η συστηματική θανάτωση αρσενικών νεοσσών, καθώς και η σημασία της αντιμετώπισης των περιορισμών συγχρηματοδότησης των φυτοϋγειονομικών και κτηνιατρικών προγραμμάτων. Συζήτησαν επίσης τη δυνατότητα χρήσης προϊόντων Renure (ανακτούμενο άζωτο από κοπριά), ως εναλλακτική λύση στα χημικά λιπάσματα, καθώς και το θέμα της βιολογικής πρωτεϊνικής τροφής από την Ουκρανία.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο υπουργός Γεωργίας της Τσεχίας, Zdeněk Nekula, δήλωσε: «Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία οδήγησε σε μείωση της προσφοράς λιπασμάτων, προκαλώντας άνοδο των τιμών. Αυτό επηρεάζει όλους τους Ευρωπαίους αγρότες και θα μπορούσε ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο τη μελλοντική συγκομιδή, όχι μόνο στην Ευρώπη. Γι' αυτό συμφωνήσαμε ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα λιπάσματα καθώς και τα τελικά γεωργικά και τρόφιμα θα παραμείνουν οικονομικά προσιτά».

* Η Νότια Κοινή Αγορά, κοινώς γνωστή με την ισπανική συντομογραφία Mercosur και την Πορτογαλική Mercosul, είναι ένα εμπορικό μπλοκ της Νότιας Αμερικής που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Ασουνσιόν το 1991 και το Πρωτόκολλο του Ούρο Πρέτο το 1994.

*Ο Όμιλος Visegrad, γνωστος και ως χώρες του Visegrad είναι μια συμμαχία η οποία απαρτίζεται από τέσσερα κράτη της Κεντρικής Ευρώπης, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, με σκοπό την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσής τους, καθώς και την υποστήριξη της στρατιωτικής, οικονομικής και ενεργειακής τους συνεργασίας.

Πηγή: consilium.europa.eu

18 October 2022
Banner
Banner