Συμφωνία υπουργών Γεωργίας για τη βιωσιμότητα της Αλιείας, απαλλαγή από τον άνθρακα και επαναπροσδιορισμό της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

19 July 2023

Συμφωνία υπουργών Γεωργίας για τη βιωσιμότητα της Αλιείας, απαλλαγή από τον άνθρακα και επαναπροσδιορισμό της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Related Articles

Στην άτυπη Σύνοδο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Mar de Vigo, η ισπανική προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. προώθησε τη συζήτηση σχετικά με την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα με βάση τη στρατηγική που έχει οριστεί για την απαλλαγή από τον άνθρακα στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και να αναλύσει τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση της βιωσιμότητάς του.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Ισπανός υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, Λουίς Πλάνας και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, Virginijus Sinkevicius ο οποίος επεσήμανε πως υπάρχει επί του παρόντος «ευρύ φάσμα» δυνατοτήτων για έρευνα και τεχνολογική καινοτομία, αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανοίξει ένα «νέο ευρωπαϊκό ταμείο» για τη χρηματοδότηση αυτής της μετάβασης, προτρέποντας τους ιδιωτικούς φορείς να συμπληρώσουν την απαραίτητη προσπάθεια που καταβάλλεται.

Οι υπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής μετάβασης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για την ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων και των δύο τομέων, της ανθεκτικότητάς τους, της μείωσης των εκπομπών και των νέων ευκαιριών στην αγορά.

Στην πρώτη αυτή σύνοδο, παρουσιάστηκε επίσης η έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) σχετικά με την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του αλιευτικού στόλου. Τονίστηκε ότι τα οικολογικά καύσιμα είναι η πιο βιώσιμη βραχυπρόθεσμη εναλλακτική λύση για τον αλιευτικό τομέα για να απομακρυνθεί από τα ορυκτά καύσιμα, υποδεικνύοντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή πηγής ενέργειας θα απαιτήσει νέα σκάφη με μεγαλύτερη ικανότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν τα νέα μηχανήματα.

Ενόψει αυτού, συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τον ορισμό της αλιευτικής ικανότητας στους κανονισμούς της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Εκφράζει επίσης ανησυχία για τους τρέχοντες περιορισμούς του Ευρωπαϊκού Θαλάσσιου Ταμείου για την Αλιεία και την Υδατοκαλλιέργεια (ΕΤΘΑ), οι οποίοι, όπως η ίδια η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει, δεν επαρκούν για την πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων για την ενεργειακή μετάβαση, προτείνοντας τη δημιουργία ταμείου έκτακτης ανάγκης να επιταχύνει τη διαδικασία.

Λ. Αυγενάκης: Ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα η αλιεία μικρής κλίμακας

Στη σύνοδο  συμμετείχε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης όπου στην ομιλία του με θέμα «Επενδύσεις για την βιωσιμότητα του Αλιευτικού Κλάδου: Πορεία προς την απανθρακοποίηση», ανέφερε ότι πρωταρχικός στόχος είναι ο αλιευτικός στόλος της Ε.Ε να είναι οικονομικά βιώσιμος, με τη λήψη νέων μέτρων  που θα έχουν ορθά μελετηθεί πριν, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στους πληγωμένους παραγωγικούς φορείς.

Επίσης, ο υπουργός  ενημέρωσε παράλληλα τους ομολόγους  του δίνοντας έμφαση στο  έντονο πρόβλημα που έχουν προκαλέσει τα ψάρια λαγοκέφαλος και λεοντόψαρο. Ο ΥπΑΑΤ πρότεινε, στην ατζέντα του  επόμενου Συμβούλιου, να συμπεριληφθεί το θέμα,  ώστε να βρεθούν  πιθανοί τρόποι  αντιμετώπισης  που  σκοπό θα έχουν να  περιοριστούν όλες οι  αρνητικές επιπτώσεις  που αντιμετωπίζουν οι  χώρες της Μεσογείου εξ αιτίας των συγκεκριμένων ψαριών. Όπως είπε ο υπουργός για την Ελλάδα, η αλιεία μικρής κλίμακας είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει πάνω από το 90% των σκαφών ελληνικής σημαίας. 

Ο κ. Αυγενάκης εξέφρασε την σύμφωνη γνώμη του για το καθορισμό προτεραιοτήτων και τον εντοπισμό εκείνων των βιώσιμων επενδύσεων που θα επιτρέψουν την κατασκευή νέων σκαφών, τα οποία θα είναι περισσότερο αποδοτικά από ενεργειακή άποψη. Όπως τόνισε στην ομιλία του, η Ελλάδα πρόσφατα υιοθέτησε νομοθετικό πλαίσιο για τη δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας ή και της ισχύος των κινητήρων προώθησης. Ωστόσο οι υφιστάμενες προβλέψεις του Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας δεν επαρκούν και είναι απαγορευτικές για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης. Η  μετασκευή ενός αλιευτικού σκάφους- ανεξαρτήτως μεγέθους, με στόχο να γίνει ενεργειακά αποδοτικότερο θα πρέπει να χρηματοδοτείται ακόμη και εάν προκύπτει αύξηση της χωρητικότητας ή/ και της ισχύος του. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για την κατασκευή σκάφους σε αντικατάσταση άλλου ίδιου ή μικρότερης χωρητικότητας.

Ο κ. Αυγενάκης υποστήριξε ότι  θα απαιτηθούν  θεσμικές αλλαγές για την κάλυψη του στόχου της Ε.Ε. για την ανθρακοποίηση, όπως η επανεξέταση των ανώτατων ορίων δυναμικότητας που ορίζονται στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Προϋπόθεση ωστόσο, είναι οι αλλαγές που θα γίνουν,  να συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της πίεσης στα αλιευτικά αποθέματα.

19 July 2023
Banner
Banner