Συμβούλιο της Ευρώπης: Περιορισμός προϊόντων που σχετίζονται με τη μείωση των δασών

29 June 2022

Συμβούλιο της Ευρώπης: Περιορισμός προϊόντων που σχετίζονται με τη μείωση των δασών

Related Articles

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε, στις 28/6/22  τη διαπραγματευτική του θέση (γενική προσέγγιση) σχετικά με πρόταση περιορισμού της κατανάλωσης προϊόντων που συμβάλλουν στην αποψίλωση ή την υποβάθμιση των δασών.

Ο Γάλλος υπουργός Ενεργειακής Μετάβασης ανέφερε σχετικά: «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα που καταναλώνουμε στο σπίτι δεν συμβάλλουν στην εξάντληση των δασικών αποθεμάτων του πλανήτη. Το καινοτόμο κείμενο που εγκρίναμε θα καταστήσει δυνατή την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός αυτής. Αυτό είναι σημαντικό ένα βήμα προς τα εμπρός που δείχνει επίσης τη φιλοδοξία μας για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα».

Το Συμβούλιο συμφώνησε να θεσπίσει υποχρεωτικούς κανόνες επιμέλειας για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης και τους εμπόρους που διαθέτουν ή εξάγουν τα ακόλουθα προϊόντα από την αγορά της Ε.Ε: ​​φοινικέλαιο, βόειο κρέας, ξυλεία, καφές, κακάο και σόγια. Οι κανόνες ισχύουν επίσης για μια σειρά από παράγωγα προϊόντα όπως το δέρμα, η σοκολάτα και τα έπιπλα.

Το Συμβούλιο συμφώνησε να δημιουργήσει ένα σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης, το οποίο παραχωρεί σε τρίτες χώρες και χώρες της Ε.Ε. να αξιολογούν μόνες τους το επίπεδο επικινδυνότητας που σχετίζεται με την αποψίλωση των δασών (χαμηλό, τυπικό ή υψηλό). Η κατηγορία επικινδυνότητας θα καθορίζει το επίπεδο των ειδικών υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης και των Αρχών των κρατών-μελών να διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους. Αυτό θα σήμαινε ενισχυμένη παρακολούθηση για τις χώρες υψηλού κινδύνου και απλοποιημένη επιμέλεια για τις χώρες χαμηλού κινδύνου. Το Συμβούλιο διευκρίνισε τις υποχρεώσεις ελέγχου και έθεσε ποσοτικοποιημένους στόχους ελάχιστων επιπέδων ελέγχου για τις χώρες τυποποιημένων και υψηλού κινδύνου. Σκοπός είναι να τεθούν αποτελεσματικά και στοχευμένα μέτρα.

Το Συμβούλιο διατήρησε διατάξεις σχετικά με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και ενισχυμένη συνεργασία με τις χώρες εταίρους, όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Το Συμβούλιο τροποποίησε τον ορισμό της «υποβάθμισης των δασών» ώστε να σημαίνει διαρθρωτικές αλλαγές στη δασική κάλυψη, με τη μορφή της μετατροπής πρωτογενών δασών σε δάση φυτειών ή σε άλλες δασικές εκτάσεις.

Τέλος, το Συμβούλιο ενίσχυσε τις πτυχές του κειμένου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως προσθέτοντας αρκετές αναφορές στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών.

Ιστορικό της Απόφασης

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για τον κανονισμό στις 17 Νοεμβρίου 2021. Ο βασικός μοχλός της παγκόσμιας αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών είναι η επέκταση της γεωργικής γης, η οποία συνδέεται με την παραγωγή αυτών των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Ως κύριος καταναλωτής τέτοιων εμπορευμάτων, η Ε.Ε. μπορεί να μειώσει τον αντίκτυπό της στην παγκόσμια αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών με την υιοθέτηση νέων κανόνων για τη ρύθμιση της εισόδου στην αγορά της Ε.Ε. και της εξαγωγής αυτών των εμπορευμάτων από την Ε.Ε. με τρόπο που διασφαλίζει ότι αυτά τα προϊόντα και οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι «χωρίς αποψίλωση των δασών».

29 June 2022
Banner