Στη Διαύγεια η Πρόσκληση της ετήσιας παράτασης των αυτόχθονων φυλών – 6,2 εκατ. ευρώ για τους δικαιούχους

30 October 2023

Στη Διαύγεια η Πρόσκληση της ετήσιας παράτασης των αυτόχθονων φυλών –  6,2 εκατ. ευρώ για τους δικαιούχους

Τους δικαιούχους της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.19 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», με ενεργά Τεχνικά Δελτία (ΤΔ) έτους εφαρμογής 2022 και των οποίων η ένταξη στη Δράση δεν έχει ανακληθεί, καλεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αφορά σε ετήσια παράταση των δεσμεύσεων τους, μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου (έτος εφαρμογής 2023)

Οι δικαιούχοι πρέπει να ολοκληρώσουν την υποβολή της ΕΑΕ 2023 και να υποβάλλουν την αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ετήσιας παράτασης της 1ης Πρόσκλησης, ενώ η Δημόσια Δαπάνη της συγκεκριμένης πρόσκλησης η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 6.200.000 ευρώ. Επισημαίνει πως η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και το ύψος της ενίσχυσης είναι σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατηγορία ζώου. Ενδέχεται, δε, να φτάσει έως και 350 ευρώ.

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

30 October 2023
Banner