Στην Ευρωβουλή ψήφισμα για τους κρεοσκοπικούς ελέγχους στα σφαγεία

09 October 2013

Ψήφισμα σχετικά με την τροποποίηση των Κανονισμών 853/2004, 854/2004 και 2074/2005 τίθεται σε ψηφοφορία σήμερα (9/10) στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται η αντίθεση των ευρωβουλευτών στη σχετική εισήγηση της Κομισιόν.
Συγκεκριμένα στο σχέδιο ψηφίσματος που εισηγείται ο Γερμανός ευρωβουλευτής Matthias Groote (φωτογραφία) εκφράζεται αντίθεση στο σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το οποίο τροποποιούνται οι παραπάνω Κανονισμοί και θεωρεί ότι «δεν είναι συμβατό με τον στόχο και το περιεχόμενο της βασικής πράξης». Η αντίθεση εστιάζεται στους ελέγχους των σφαγίων από τους κτηνιάτρους, τους οποίους περιορίζει το σχέδιο της Κομισιόν.
Σύμφωνα με το σκεπτικό του ψηφίσματος των ευρωβουλευτών «είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται τακτικά τομές και ψηλαφήσεις οργάνων από επίσημους κτηνίατρους, καθώς και κατάλληλες δειγματοληψίες», καθώς στο πνεύμα του Καν. 854/2004 «ο επίσημος κτηνίατρος είναι υπεύθυνος να κρίνει την καταλληλότητα του κρέατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο και να τοποθετεί το σήμα καταλληλότητας». Μάλιστα οι ευρωβουλευτές που κατέθεσαν το σχετικό ψήφισμα αναφέρουν ότι οι τροποποιήσεις του Κανονισμού αυτού «ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια κατάσταση όπου:

  • πιθανοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία μπορεί να παραμένουν απαρατήρητοι και να εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα κρέας
    ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο (π.χ. φυματίωση, άνθρακας).
  • ανωμαλίες, όπως αποστήματα ή όγκοι, ενδέχεται να μην ανιχνεύονται, με αποτέλεσμα, ακόμη και αν οι ανωμαλίες αυτές δεν ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων, μπορεί να οδηγούν σε διάψευση των προσδοκιών των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των τροφίμων.
  • οι παραβάσεις των κανόνων καλής μεταχείρισης των ζώων ενδέχεται να μην ανιχνεύονται αν δεν εξετάζονται κατάλληλα τα όργανα (π.χ. κολλημένοι πνεύμονες).
  • θα μπορούσε να μειωθεί η πιθανότητα ανίχνευσης επιζωοτιών».

Νεώτερη ενημέρωση 10/9:
Απορρίφθηκε τελικά από την πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου το παραπάνω ψήφισμα, αν και συγκέντρωσε σημαντικό αριθμό ψήφων. Αυτό που φαίνεται όμως από τη συζήτηση που έγινε την Δευτέρα 7/9 είναι ότι η διαδικασία τροποποίησης των Κανονισμών που αφορά την κτηνιατρική επίβλεψη στα σφαγεία, ειδικά όσο αφορά τους χοίρους, συναντά αντιδράσεις.

09 October 2013
Banner
Banner