Σε διαβούλευση έως 25/5 σχέδιο τροποποίησης του Καν. 853/2004

08 May 2023

Σε διαβούλευση έως 25/5 σχέδιο τροποποίησης του Καν. 853/2004

Σχέδιο αλλαγών του Κανονισμού 853/2004 έχει καταρτίσει η Κομισιόν και το έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση από τις 27 Απριλίου. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «οι κανόνες υγιεινής των τροφίμων για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης [παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004] πρέπει να επικαιροποιηθούν με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από την πρακτική εφαρμογή των κανόνων και τις νέες επιστημονικές συμβουλές.

Κατά συνέπεια, οι τροποποιήσεις θα αφορούν τη σήμανση αναγνώρισης, τη σφαγή μικρών μηρυκαστικών στην εκμετάλλευση, τη μεταφορά κρέατος, το ωριμασμένο κρέας, τη σκλήρυνση των αλιευτικών προϊόντων, το γάλα και τις ακούσιες ξένες οσμές των αυγών».

Η υποβολή παρατηρήσεων θα είναι ανοικτή μέχρι τις 25 Μαΐου και βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε. ΕΔΩ.

Τα σχετικά έγγραφα που έχουν τεθεί σε διαβούλευση (στα αγγλικά) μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή pdf:

08 May 2023
Banner