Σήμερα συνεδριάζει η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου – Αναθεώρηση της ΚΑΠ και ψηφοφορία 23 και 25/4

22 April 2024

Σήμερα συνεδριάζει η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου – Αναθεώρηση της ΚΑΠ και ψηφοφορία 23 και 25/4

Related Articles

Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει ώς την Πέμπτη, 25 Απριλίου, όπου θα γίνει και η τελική ψηφοφορία. Πολλά είναι τα θέματα που θα συζητηθούν μεταξύ των οποίων και η επικαιροποίηση της ΚΑΠ με τα άρθρα που έχουν εισηγηθεί τα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η μείωση της γραφειοκρατίας και η αύξηση της ευελιξίας για τους αγρότες.

Σε διαφορετική ψηφοφορία, η Ολομέλεια πρέπει να αποφασίσει εάν θα αντιταχθεί στην πρόταση της Ερωπαϊκής Επιτροπής, για να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία τα κράτη-μέλη κατά την εφαρμογή άλλης προϋπόθεσης της ΚΑΠ: την απαίτηση διατήρησης της αναλογίας μόνιμων βοσκοτόπων προς γεωργική έκταση άνω του 5% σε σύγκριση με το 2018 (ΚΓΠΚ 1).

Η αναθεώρηση της ΚΑΠ αφορά την τροποποίηση κανόνων για τρεις «περιβαλλοντικούς όρους» που πρέπει να τηρούν οι γεωργοί προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση. Παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στις χώρες της Ε.Ε. να χορηγούν εξαιρέσεις από τα πρότυπα της ΚΑΠ εάν υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή τους και σε περίπτωση προβλημάτων που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι μικρές μονάδες κάτω των 10 στρεμμάτων θα εξαιρούνται από τους ελέγχους και τις κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑΠ.

Ψηφοφορίες: Πέμπτη 25 Απριλίου (επικαιροποίηση), Τρίτη 23 Απριλίου (ΚΓΠΚ)

Να θυμίσουμε πως πρόκειται για την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας, πριν τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου και τα βασικότερα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 • Ατμοσφαιρική ρύπανση: κανόνες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα ως το 2030
 • Αξιολόγηση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
 • Τελική ψηφοφορία για τους επικαιροποιημένους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.
 •  Αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής με σκοπό την ενίσχυση των αγροτών
 •  Απαγόρευση κυκλοφορίας προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία
 • Εξέταση των καταγγελιών περί ρωσικής παρέμβασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ευρωπαϊκή νομοθεσία για να γίνουν τα βιώσιμα προϊόντα ο κανόνας
 • Κατευθυντήριες γραμμές για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών
 • Σχέδια για την ενίσχυση της παραγωγής τεχνολογίας «Net-Zero» στην Ευρώπη
 •  Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
22 April 2024
Banner