Πώς υπολογίζονται οι εισφορές του επικουρικού

06 March 2014

Σε ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία καταβάλλουν εισφορές στον ΟΑΕΕ υπολογίζονται οι εισφορές για το επικουρικό των κρεοπωλών (ΕΤΕΑ). Αυτό ορίζει ο νόμος 4225/2014, ο οποίος εκδόθηκε πρόσφατα. Η εφαρμογή του νόμου ξεκινά από τις εισφορές του Δεκεμβρίου (1-12-2013) και αφορά όλους τους ασφαλισμένους, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1-1-1993.
Με βάση την εγκύκλιο 18/2014 που εξέδωσε το ΙΚΑ οι εισφορές θα καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα, από τον μήνα απασχόλησης. Η καταβολή θα γίνεται σε τράπεζα. Οι εισφορές για το μήνα Δεκέμβριο που έχουν καταβληθεί σε υποκαταστήματα ΙΚΑ -ΕΤΑΜ θα συμψηφιστούν.
Για τους κρεοπώλες αυτοαπασχολούμενους έχει δημιουργηθεί νέος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας ΙΚΑ (ΚΑΔ), ο 0100.
Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο του ΙΚΑ εδώ σε μορφή pdf

06 March 2014
Banner
Banner