Πώς οι μεταφορές κρεατικών συμβάλλουν στη βακτηριακή μόλυνση

08 December 2023

Πώς οι μεταφορές κρεατικών συμβάλλουν στη βακτηριακή μόλυνση

Related Articles

Είναι γεγονός πως τα προϊόντα κρέατος μεταφέρονται συχνά σε μεγάλες αποστάσεις, από την παραγωγή μέχρι τη λιανική πώληση. Η Ε.Ε. έχει επανειλημμένα ψηφίσει μέτρα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε το προϊόν να φθάνει το προϊόν στον καταναλωτή πληρώντας όλες τις προδιαγραφές και να παραλαμβάνεται απόλυτα ασφαλές. Αν και ορισμένες μελέτες έχουν περιγράψει την επιδημιολογία της βακτηριακής μόλυνσης στο κρέας λιανικής, καμία μελέτη μέχρι σήμερα δεν έχει χρησιμοποιήσει εθνική βάση δεδομένων για τη διερεύνηση της σύνδεσης μεταξύ αποστάσεων που διανύονται για τη μεταφορά κρεάτων και του κινδύνου βακτηριακής μόλυνσης. Μάλιστα, πρόσφατη μελέτη που έγινε στις ΗΠΑ και δημοσιεύτηκε στο Nature περιγράφει τις αποστάσεις αποστολής κρέατος λιανικής αφού έχει χρησιμοποιήσει ως δεδομένα τοποθεσίες επεξεργαστών και λιανοπωλητών και διερευνά αυτή την απόσταση ως παράγοντα κινδύνου για μόλυνση κρέατος από πολυανθεκτικά βακτήρια (MDR) που προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις.

Πουλερικά και κιμάδες πιο ευάλωτα προϊόντα

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την έρευνα ήταν σημαντικά καθώς η απόσταση μεταξύ μεταποιητή κρέατος λιανικής και πωλητή λιανικής, συσχετίστηκε σημαντικά με τη βακτηριακή μόλυνση MDR. Τα δείγματα κρέατος το επιβεβαιώνουν: το κρέας λιανικής ταξίδεψε στις ΗΠΑ κατά μέσο όρο 470 μίλια μόνο μεταξύ εργοστασίων επεξεργασίας και λιανοπωλητών. Η αυξημένη απόσταση συσχετίστηκε με αυξημένη βακτηριακή μόλυνση MDR τόσο μεταξύ όλων των δειγμάτων κρέατος λιανικής όσο και εκείνων που έχουν ήδη μολυνθεί.

Εύκολα μπορεί να υποθέσει ο αναγνώστης πως οι συνθήκες αποστολής βοηθούν στην ανάπτυξη βακτηρίων σε μολυσμένα κρέατα λιανικής που οφείλεται στις μη σταθερές και συμβατές θερμοκρασίες μεταξύ των φορτηγών ψυγείων. Οι μεγαλύτερες αποστάσεις και, κατά συνέπεια, ο μεγαλύτερος χρόνος διέλευσης που διανύουν τα φορτηγά-ψυγεία αυξάνουν την ανησυχία για κενά σε μια συνεχή ψυκτική αλυσίδα και έλεγχο υγρασίας. Για παράδειγμα, η διακύμανση της θερμοκρασίας και της υγρασίας κατά τη διέλευση θα μπορούσε να προκαλέσει βακτηριοστατικές συνθήκες. Μετά τη μεταφορά, είναι πιθανόν οι συνθήκες του λιανοπωλητή να συνεχίσουν να είναι ανεπαρκείς και έτσι ενδέχεται να επηρεάσουν παρομοίως την ανάπτυξη βακτηρίων στα προϊόντα κρέατος λιανικής. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι ο έλεγχος της θερμοκρασίας όπου οι λιανοπωλητές αποθηκεύουν το κρέας τους, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη βακτηρίων.

Τα πουλερικά (δηλαδή η γαλοπούλα και το κοτόπουλο) παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερο επιπολασμό βακτηριακής μόλυνσης από MDR. Μεταξύ των αλεσμένων προϊόντων, τα προϊόντα κιμά γαλοπούλας είχαν 8,5 φορές μεγαλύτερο επιπολασμό βακτηριακής μόλυνσης από MDR από τον μοσχαρίσιο κιμά. Τα πρόσθετα βήματα άλεσης που ενσωματώνουν εκατοντάδες ζώα από διαφορετικές χώρες σε μια ενιαία παρτίδα κιμά μπορεί να συμβάλουν σε μεγαλύτερο επιπολασμό βακτηριακής μόλυνσης MDR. Ο κιμάς βοδινού είχε τη χαμηλότερη συνολική βακτηριακή μόλυνση (31,7%) και τα βακτήρια MDR (4,0%) μεταξύ του μολυσμένου κρέατος. Τα στήθη κοτόπουλου που διένυσαν τις μικρότερες αποστάσεις παρουσίασαν τη μικρότερη βακτηριακή μόλυνση MDR.

Παρ’ όλα αυτά, τα ολόκληρα κομμένα κομμάατια χοιρινού και κοτόπουλου είχαν χαμηλότερο επιπολασμό βακτηριακής μόλυνσης MDR σε σύγκριση με τα αλεσμένα προϊόντα (κιμάδες μοσχάρι και γαλοπούλα) σε οποιαδήποτε μεμονωμένη διαδρομή.

Πηγή: cibum.gr

08 December 2023
Banner
Banner