Πυλώνας της εθνικής οικονομίας η πρωτογενής παραγωγή

30 January 2024

Πυλώνας της εθνικής οικονομίας η πρωτογενής παραγωγή

Τις μέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τον αφανισμό σχεδόν του Θεσσαλικού Κάμπου, το ερώτημα που κυριάρχησε ήταν ποιο ήταν το ποσοστό που καταλαμβάνει ο πρωτογενής τομέας στο εθνικό ΑΕΠ, έστω και με τις υπάρχουσες συνθήκες. Τα ποσοστό που έδιναν οι μελετητές ήταν 3,5-4%, χωρίς να έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο ποσοστό η «εμπλοκή» του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, εάν προστεθεί η μεταποίηση των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής, τότε πιθανόν μιλάμε για τουλάχιστον 20% του ΑΕΠ και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή που ο κλάδος αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα επιβίωσης.

Κλάδοι μεταποίησης που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή είναι:

  • Η μεταποίηση τροφίμων: Ο βασικότερος και πιο άμεσα συσχετιζόμενος κλάδος του πρωτογενούς τομέα.
  • Η βιομηχανία: Η βιομηχανία είναι επίσης ένας σημαντικότατος κλάδος που συνδέεται περισσότερο με τη μεταποίηση ως αποτέλεσμα αυτής.
  • Οι υπηρεσίες: Η τελική κατάληξη του πρωτογενούς τομέα.

Επομένως, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας, αφού εκτός από τους τρεις κλάδους που προαναφέραμε υπάρχουν κι άλλοι τομείς όπως π.χ. τα γεωργικά φάρμακα, τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές, τεχνικοί σύμβουλοι κ.λπ. που έχουν ως αποδέκτες την πρωτογενή παραγωγή η οποία σε συνθήκες συγκρότησης θα μπορούσε να προσφέρει και θέσεις εργασίας.

Πηγή: insider.gr

30 January 2024
Banner
Banner