Πτώση στις τιμές των χοίρων στην Ε.Ε. και τον Ιανουάριο

12 February 2024

Πτώση στις τιμές των χοίρων στην Ε.Ε. και τον Ιανουάριο

Οι τιμές των χοίρων έχουν πέσει σε όλες τις κύριες χώρες παραγωγής. Η Ολλανδία ήταν εκείνη που παρουσίασε την πιο σημαντική πτώση την περίοδο τον τελευταίο μήνα, μετά από κάποια σχετική σταθερότητα που παρατηρήθηκε από τον Οκτώβριο, ενώ η Γαλλία και η Ισπανία ήταν οι χώρες με τη μικρότερη πτώση.

Το Βέλγιο και η Δανία είναι οι μόνες βασικές χώρες παραγωγής όπου οι τιμές παραμένουν πάνω από αυτές που παρατηρήθηκαν αυτή την περίοδο πέρυσι.

Ο όγκος παραγωγής χοιρινού κρέατος μειώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023. Από το 2022 έως το 2023 (Ιανουάριος-Νοέμβριος) η Ε.Ε. παρήγαγε 18,9 εκατομμύρια τόνους χοιρινού κρέατος, μείωση 7% σε ετήσια βάση. Στην πιο πρόσφατη προοπτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπουν ότι η παραγωγή θα συνεχίσει να μειώνεται ετησίως κατά περίπου 1%, από τώρα έως το 2035.

Αν και η κατανάλωση χοιρινού κρέατος μειώθηκε στην Ευρώπη και αυτή είναι μια τάση που προβλέπεται να συνεχιστεί, έχει να κάνει με την αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών, κυρίως λόγω των ανησυχιών για την υγεία και το περιβάλλον. Το αυξανόμενο κόστος ζωής που επηρέασε τις δαπάνες των νοικοκυριών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και έως το 2023 οδήγησε σε σημαντική πτώση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης στην Ε.Ε. κατά 5%, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλοί καταναλωτές προτίμησαν τα πουλερικά λόγω της χαμηλότερης τιμής.

Πηγή: pig333.com

12 February 2024
Banner
Banner