Πρόταση του ΥΠΑΑΤ για συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και αύξηση του αριθμού τους

26 January 2024

Πρόταση του ΥΠΑΑΤ για συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και αύξηση του αριθμού τους

Related Articles

Την αναβάθμιση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων αλλά και τη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Διεπαγγελματικών Οργανώσεων πρότεινε ο ΥΠΑΑΤ στη χθεσινή συνάντησή του με τους οκτώ εκπροσώπους οκτώ υφιστάμενων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων από τη φυτική και ζωική παραγωγή, σε σύσκεψη που έγινε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη συμμετοχή των γ.γ. Γιώργου Στρατάκου και Κώστα Μπαγινέτα καθώς και των αντιπροέδρων του ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Ταυτόχρονα προτάθηκε η ενίσχυση αλλά και η αύξηση του αριθμού των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων ώστε να μπορούν να σταθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανάμεσα στις προτάσεις του υπουργείου που θα διέπουν το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων είναι η μείωση των φορέων που απαιτούνται για τη σύστασή τους καθώς και η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, το οποίο θα έχει ρόλο συντονιστικό και γνωμοδοτικό. Πρόταση του υπουργείου είναι να απαρτίζεται από εκπροσώπους που εγγράφως θα ορίζονται από κάθε Διεπαγγελματική Οργάνωση, θα έχει προεδρείο και θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα προσδιοριστεί από νομοθετική διάταξη και επίσης θα  συγκαλείται από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή από την Εποπτεύουσα Αρχή.  Η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Διεπαγγελματικών Οργανώσεων είναι απαραίτητη για την προώθηση των θέσεων των Διεπαγγελματικών από ένα φορέα συντονισμού προκειμένου ο υπουργός να εξετάζει τις θέσεις αυτές και να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

Ο ΥπΑΑΤ ζήτησε από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη τις προτάσεις  τους για τις Διεπαγγελματικές τις οποίες θα παραδώσουν έως τις 15 Φεβρουαρίου.

26 January 2024
Banner
Banner