Πρόσφατες τιμές χοιρινού και ζωοτροφών

21 July 2022

Πρόσφατες τιμές χοιρινού και ζωοτροφών

ΧΟΙΡΙΝΟ

14 Ιουλίου 2022    1.742-

 7 Ιουλίου 2022      1.747-

30 Ιουνίου 2022    1.753+

ΣΙΤΑΡΙ

Ιούνιος 2022     434.93-

Μάιος 2022      494.18+

Απρίλιος 2022  457.76+

ΚΡΙΘΑΡΙ

Σεπτέμβριος 2020   68.19+

Αύγουστος 2020      67.96-

Ιούλιος 2020            70.03-

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Ιούνιος 2022        317.7-

Μάιος 2022         326.28+

Απρίλιος 2022     321.79+

ΣΟΓΙΑ

Ιούνιος 2022        697.52+

Μάιος 2022          685.12+

Απρίλιος 2022      666.18+

Πηγή: pigfarmer.gr

21 July 2022
Banner
Banner