Πρόσφατες συνθήκες που επηρεάζουν την κτηνοτροφία στην Ε.Ε.

16 January 2023

Πρόσφατες συνθήκες που επηρεάζουν την κτηνοτροφία στην Ε.Ε.

Τα κρούσματα γρίπης των πτηνών εκτινάσσονται στα ύψη σε όλη την Ευρώπη . Περισσότερα από 48 εκατομμύρια πτηνά έχουν πεθάνει τον περασμένο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ε.Ε. μέχρι στιγμής.

Ο αντίκτυπος του ανοίγματος της αγοράς της Ε.Ε. στην ουκρανική παραγωγή πουλερικών είχε ως αποτέλεσμα την άρση των δασμών και την αναστολή των ποσοστώσεων στα ουκρανικά γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ουκρανικών πουλερικών για ένα χρόνο. Επίσης, οδήγησε σε αύξηση των ουκρανικών εισαγωγών πουλερικών στην Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι θα μπορούσε να επιβάλει εκ νέου δασμούς, εάν οι παραγωγοί της Ε.Ε. αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Γερμανίας ζήτησε να εφαρμοστεί η ετικέτα για την καλή μεταχείριση των ζώων σε προϊόντα από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αλλά και τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή ενδέχεται να υποβάλει πρόταση για επισήμανση προέλευσης σε επίπεδο Ε.Ε. στις αρχές του επόμενου έτους.

Στη Γερμανία, τα χοιροτροφεία πρέπει να λάβουν κατάλληλα μέτρα, ώστε να βελτιωθεί η καλή διαβίωση των ζώων. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του πληθυσμού των χοίρων.

Η Γερμανία αυστηροποιεί τους κανόνες μεταφοράς ζώων και ζητά παρακολούθηση σε όλη την Ε.Ε. Η Γερμανία θα ενισχύσει επίσης τους κανόνες για τα αντιβιοτικά για τα ζώα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων,  οι χρόνοι μεταφοράς των ζώων θα πρέπει να μειωθούν  για να μειωθεί ο κίνδυνος μικροβίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τέλος του χρόνου μια ανακοίνωση σχετικά με τη «Διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των λιπασμάτων».  Το κείμενο καθορίζει μακροπρόθεσμους στόχους για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία στη γεωργία, καθώς μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν συντονισμένες προσπάθειες για τη στήριξη της ψυχικής υγείας των αγροτών της Ε.Ε. αφού έχει παρατηρηθεί πως αυξάνονται οι πιέσεις στον ήδη τεταμένο τομέα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την υποβάθμιση του καθεστώτος προστασίας των λύκων στην Ε.Ε. για να συμβάλει στην προστασία του κτηνοτροφικού τομέα. Αυτό το ψήφισμα θα μπορούσε να ασκήσει πολιτική πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναξιολογήσει την προσέγγισή της στη διαχείριση των πληθυσμών λύκων.

16 January 2023
Banner