Πρόστιμα από τον ΕΦΕΤ για κρέας αλόγου

19 December 2014

Πρόστιμα ύψους 446.000 ευρώ επέβαλε τον Νοέμβριο ο ΕΦΕΤ σε 60 επιχειρήσεις τροφίμων. Από αυτά τα πρόστιμα τα μισά περίπου (228.000 ευρώ) επιβλήθηκαν για ανίχνευση DNA αλόγου και αφορούν 16 επιχειρήσεις στις οποίες καταγράφηκαν 23 συνολικά παραβάσεις.
Όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΕΤ σε όσες από τις παραπάνω περιτπώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία, οι υποθέσεις έχουν διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

19 December 2014
Banner
Banner