Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους Γενετικούς πόρους στην κτηνοτροφία – Δηλώσεις από 1η Νοεμβρίου

30 October 2023

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους Γενετικούς πόρους στην κτηνοτροφία – Δηλώσεις από 1η Νοεμβρίου

Για τη Δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» του ΠΑΑ 2014-2020 κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης. Πρόκειται για δράση που αφορά αναγνωρισμένους φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών, όπως προβλέπει η νομοθεσία, αλλά και Ομάδες Παραγωγών καθώς Συνεταιρισμούς ή και διάφορα συλλογικά νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις για να κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Η δημόσια δαπάνη της συγκεκριμένης πρόσκλησης αγγίζει τα 9.000.000 ευρώ, ενώ η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά από 1/11/2023 έως και 31/12/2024 μέσω του ΟΠΣΑΑ).

Ο στόχος της δράσης είναι αφενός να διατηρηθεί και αφετέρου να ενισχυθεί η βιοποικιλότητα - σημαντικό εργαλείο για την γενετική παραλλακτικότητα, βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, επομένως και βασικός παράγοντας για την αειφόρο ανάπτυξη.

Για να συντελεστεί ο συγκεκριμένος σκοπός, είναι επιτακτική ανάγκη να αναβαθμιστεί η τεχνική υποστήριξη των κτηνοτρόφων, να διατηρηθούν οι εγχώριες φυλές παραγωγικών ζώων, έτσι ώστε να υπάρξει συνέχεια στη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων και να επιτευχθεί και το σχέδιο της πράσινης ανάπτυξης.

H πρόσκληση βρίσκεται ΕΔΩ

30 October 2023
Banner