Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μίσθωση καταστημάτων στην ΚΑΘ

14 February 2013

Παρατείνεται μέχρι 8 Μαρτίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρία καταστήματα στην Κρεαταγορά της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 407/2/13-2-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΑΘ η υποβολή αιτήσεων για την εκμίσθωση των καταστημάτων Κ-5, Κ-17 και Κ-22 της Κρεαταγοράς μπορεί να γίνει μέχρι 8/3 στις 12.00. Σημειώνεται ότι για κάθε κατάστημα θα υποβάλλεται ξεχωριστός φάκελος. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στην γραμματεία της ΚΑΘ Α.Ε., στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, Κτίριο Διοίκησης (τηλ. 2310 764023).Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα https://www.kath.gr.

14 February 2013
Banner