Πρόγραμμα προώθησης της Αειφόρου Πτηνοτροφίας από AVEC και Ε.Ε.

14 October 2022

Πρόγραμμα προώθησης της Αειφόρου Πτηνοτροφίας από AVEC και Ε.Ε.

Μία εκστρατεία έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη, με τίτλο «Sustainable European Pultry», η οποία υποστηρίζεται από την AVEC και στοχεύει στην προώθηση του ευρωπαϊκού κρέατος πουλερικών, καθώς και της βιωσιμότητας των μεθόδων παραγωγής του, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση  για την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας αγροδιατροφής.

Η αειφορία είναι η λέξη-κλειδί στην παραγωγή κρέατος πουλερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια που στην πραγματικότητα ο ευρωπαϊκός τομέας πουλερικών έχει δεσμευτεί να παράγει περισσότερα προϊόντα με τη χρήση λιγότερων πόρων, βελτιώνοντας τις επιδόσεις του μέσω τριών πυλώνων αειφορίας: Περιβάλλον, Κοινωνία και Οικονομία.

Έτσι, τρεις εθνικές οργανώσεις πουλερικών που εκπροσωπούν τον κλάδο στην Ισπανία (AVIANZA), τη Γερμανία (BVG) και τη Γαλλία (CIPC), με επικεφαλής την AVEC, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αναπτύξουν και να πραγματοποιήσουν αυτή τη φιλόδοξη εκστρατεία προώθησης.

Ως μέρος της Πράσινης Συμφωνίας, ο ευρωπαϊκός τομέας πουλερικών υποστηρίζει τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» η οποία προσπαθεί να οικοδομήσει ένα πιο υγιεινό και πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων. Συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε υγιεινά, οικονομικά και βιώσιμα τρόφιμα, ενώ εργάζεται κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται δίκαιη οικονομική απόδοση στην τροφική αλυσίδα, προσφέροντας ποικιλία επιλογών προϊόντων στους καταναλωτές.

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μια σειρά από δραστηριότητες προώθησης και ενημέρωσης στην Ισπανία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και τη Γαλλία, η καμπάνια European Poultry- Smart Choice θα περιλαμβάνει διαδικτυακούς αλλά και εκτός σύνδεσης διαύλους επικοινωνίας για τη διάδοση του μηνύματός της για τη βιωσιμότητα, καθώς και την οργάνωση και διαχείριση μιας σειράς εκδηλώσεων στις 4 συμμετέχουσες χώρες.

Ο κύριος στόχος αυτής της επικοινωνιακής εκστρατείας θα είναι η εκπαίδευση των καταναλωτών, των διαμορφωτών της κοινής γνώμης και των ευρωπαϊκών οικογενειών σχετικά με τη βιωσιμότητα του τομέα της πτηνοτροφίας στην Ευρώπη, ευαισθητοποιώντας τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές.

Το πρόγραμμα έχει προοπτική να προσεγγίσει περισσότερους από 18.500.000 καταναλωτές μέσω διαφήμισης, δραστηριότητας Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και εκδηλώσεων και περισσότερα από 1.000.000 άτομα μέσω ειδήσεων και άρθρων στον Τύπο.

Πηγή: AVEC

14 October 2022
Banner
Banner