Πρόγραμμα επιτήρησης από την Ε.Ε. για τις Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες στα μικρά μηρυκαστικά

14 September 2022

Πρόγραμμα επιτήρησης από την Ε.Ε. για τις Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες στα μικρά μηρυκαστικά

Τα τελευταία χρόνια τα ζώα παραγωγής αντιμετωπίζουν απειλητικά νοσήματα που κάποια απ’ αυτά είναι μεταδοτικά και στον άνθρωπο, σύμφωνα με τους ειδικούς. Σε συνδυασμό, δε, με την κρίση στην ενέργεια καθώς και τους περιβαλλοντικούς λόγους που επιβάλλουν τη μείωση των εκμεταλλεύσεων, η ζωική παραγωγή βρίσκεται σε πτωτική τάση. Επιπλέον, παγκοσμίως παρατηρείται αύξηση ζήτησης και κατανάλωση κρέατος αιγοπροβάτων, μια που μελέτες αναδεικνύουν τα οφέλη του για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία, η Ε.Ε. εφαρμόζει πρόγραμμα επιτήρησης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στα Μικρά Μηρυκαστικά 2022, με στόχο τη συστηματική έρευνα και διαφορική διάγνωση των ΜΣΕ στα Μικρά Μηρυκαστικά, με την εφαρμογή των κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών, μέσω της ενεργητικής και της παθητικής επιτήρησης. Επί θετικού αποτελέσματος, η εκρίζωση της διαπιστωθείσας εστίας Τρομώδους Νόσου (Κλασικής ή Άτυπης) ή ΣΕΒ, ο έλεγχος και η αποτροπή της διασποράς του αιτιολογικού παράγοντα. Η αποτροπή της εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.

Η επιτήρηση, σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δίνει προτεραιότητα στις εκμεταλλεύσεις που διατηρούν πρόβατα και αίγες με την προϋπόθεση:

 • Να κατάγονται από χώρες ή κράτη-μέλη, όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα ΜΣΕ σε αυτόχθονα ζώα.
 • Όταν ενδέχεται να έχουν καταναλώσει ζωοτροφές μολυσμένες με τον αιτιολογικό παράγοντα των ΜΣΕ.
 • Να είναι απόγονοι θηλυκών ζώων προσβεβλημένων από ΜΣΕ.
 • Τα πρόβατα και οι αίγες που σφάζονται να προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση*

*Η επιτήρηση των προβάτων και αιγών που σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση περιλαμβάνει τη συλλογή δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από ζώα ηλικίας άνω των 18 μηνών.

Σε περίπτωση, μάλιστα, που υπάρχει υποψία για ΜΣΕ στα Μικρά Μηρυκαστικά:

1) Θετικού αποτελέσματος ταχείας δοκιμής για ΜΣΕ

2) Κλινικής υποψίας κατά τον προ της σφαγής έλεγχο

3) Κλινικής υποψίας σε ζωντανό ζώο εκμετάλλευσης

Τότε, με απόφαση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής της ΠΕ στην οποία ανήκει η εκμετάλλευση προέλευσης του ζώου ή το σφαγείο λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

 • Όλα τα ευαίσθητα είδη ζώων της εκμετάλλευσης υπόκεινται σε περιορισμό των μετακινήσεων, μέχρι να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα της κλινικής και επιδημιολογικής έρευνας που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές.
 • Το κλινικά ύποπτο ζώο θανατώνεται και δείγμα εγκεφαλικού ιστού αποστέλλεται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για εργαστηριακή εξέταση.
 • Εφόσον πρόκειται για σφάγιο, μετά το θετικό αποτέλεσμα της ταχείας δοκιμής, όλα τα τεμάχια του σώματος του ζώου, συμπεριλαμβανομένης της δοράς, καταστρέφονται με αποτέφρωση.
 • Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από τα αιγοπρόβατα της υπό επίσημο έλεγχο εκμετάλλευσης, τα οποία υπάρχουν στην εν λόγω εκμετάλλευση από την ημερομηνία κατά την οποία υπάρχει υπόνοια παρουσίας ΜΣΕ, μέχρι τη στιγμή που είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαίωσης, χρησιμοποιούνται μόνο εντός της εν λόγω εκμετάλλευσης.
 • Η εκμετάλλευση εξακολουθεί να υπόκειται σε επίσημο έλεγχο μέχρι γνωστοποιήσεως του εργαστηριακού αποτελέσματος της επιβεβαιωτικής δοκιμής.

Με ευθύνη της αρμόδιας τοπικής Κτηνιατρικής Αρχής εξασφαλίζεται ότι οι ακόλουθες ενέργειες λαμβάνουν χώρα σε κάθε περίπτωση που τίθεται υποψία ΜΣΕ σε εκμετάλλευση μικρών μηρυκαστικών:

 • Ενημέρωση των κτηνοτρόφων σχετικά με τη συμπτωματολογία, την παθογένεια και την επιδημιολογία των ΜΣΕ.
 • Επεξήγηση των ισχυόντων νομικών, διοικητικών και οικονομικών μέτρων.
 • Έγγραφη ενημέρωση του ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης για τις υποχρεώσεις του που αφορούν την τήρηση των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις ζώων της εκμετάλλευσης (δηλαδή απαγόρευση εισόδου και εξόδου ζώων από την ύποπτη εκμετάλλευση), τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι γνωστοποιήσεως του αποτελέσματος της επιβεβαιωτικής δοκιμής.
 • Ατομική σήμανση με ηλεκτρονικά μέσα και καταγραφή όλων των ζώων της εκμετάλλευσης.
 • Λήψη του ιστορικού της εκμετάλλευσης και διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας. Εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η εκμετάλλευση που βρισκόταν το ζώο, όταν ενέκυψαν οι υπόνοιες ΜΣΕ, δεν είναι η εκμετάλλευση στην οποία το ζώο μολύνθηκε, οι αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να τεθούν σε επίσημη επιτήρηση και οι δύο εκμεταλλεύσεις στις οποίες βρισκόταν το ζώο.
 • Κλινική εξέταση όλων των ζώων για διαπίστωση τυχόν συμπτωμάτων που θέτουν υποψία ΜΣΕ.
 • Θανάτωση των ύποπτων ζώων, συλλογή κατάλληλου δείγματος για εργαστηριακή εξέταση και ακολούθως αποτέφρωση των πτωμάτων.

Πηγή: etheas.gr

14 September 2022
Banner
Banner