Πρόβλημα με τους επιλέξιμους βοσκότοπους

10 October 2013

Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει, καθώς απορρίπτοντα ως μη επιλέξιμες πολλές εκτάσεις, που είχαν δηλωθεί ως βοσκότοποι. Το πρόβλημα προέκυψε λόγω αναπροσαρμογής του προσδιορισμού των βοσκότοπων, με αποτέλεσμα πολλές εκτάσεις να χαρακτηριστούν δασικές. Έτσι σε πολλές περιοχές της χώρας (Κρήτη, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία) εκτάσεις θαμνώδεις που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται μόνο ως βοσκήσιμες, στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες, και πολλοί κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους και να λάβουν τις ενισχύσεις από τα διάφορα προγράμματα όπως ΟΣΔΕ, Εξισωτική Αποζημίωση, Βιολογική Κτηνοτροφία κ.λπ.Σύμφωνα με στοιχεία που αναγράφηκαν σε ρεπορτάζ από τα 26 εκατ. στρέματα επιλέξιμων βοσκότοπων που εμφάνιζε η χώρα το 2012, φέτος απομένουν μόνο 13 εκατ. στρέματα.

10 October 2013
Banner
Banner