Προσβλητική και υποτιμητική η αντιμετώπιση εκ μέρους ΟΠΕΚΕΠΕ και ΥΠΑΑΤ, καταγγέλλουν οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι Αν. Μακεδονίας-Θράκης – Κτηνοτρόφοι δύο ταχυτήτων

21 November 2023

Προσβλητική και υποτιμητική η αντιμετώπιση εκ μέρους ΟΠΕΚΕΠΕ και ΥΠΑΑΤ, καταγγέλλουν οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι Αν. Μακεδονίας-Θράκης – Κτηνοτρόφοι δύο ταχυτήτων

Οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης καταγγέλλουν με υπόμνημά τους τον εμπαιγμό της κυβέρνησης προς τους κτηνοτρόφους, την άνιση μεταχείριση ως προς τις Ενισχύσεις, αλλά και την αξιοπιστία στις εκάστοτες εξαγγελίες.

Αναλυτικά το υπόμνημά τους έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της διαμαρτυρίας που πραγματοποιήσαμε οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της ΑΜ-Θ, σας αποστέλλουμε το παρόν υπόμνημα, που εξηγεί τους λόγους της διαμαρτυρίας μας.
Το 2014, αποφασίστηκε από την τότε κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, να εφαρμοστεί στη χώρα μας, για την περίοδο της ΚΓΠ 2015-2019, το ιστορικό μοντέλο στην κατανομή της ΒΕΣ (Βασική Εισοδηματική Στήριξη).
Αποφασίστηκε η πενταετής σύγκλιση των ατομικών δικαιωμάτων της Βασικής ενίσχυσης, από το 2015-2019 σε πέντε ίσα βήματα, ένα κάθε έτος, με στόχο σύγκλισης το 60% της μέσης αξίας ανά εκτάριο βοσκότοπου.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κλήθηκε να εφαρμόσει το ιστορικό μοντέλο που αποφάσισε η προηγούμενη κυβέρνηση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ, αλλά δυστυχώς δεν είχε το πολιτικό σθένος να προχωρήσει, σε καμία σοβαρή αλλαγή του ιστορικού μοντέλου, προς το δικαιότερο και αναλογικότερο.
Αντί αυτού το 2015 νομοθετεί την κατανομή των επιλέξιμων εκτάσεων των δημοσίων βοσκοτόπων, χωρίζοντας τη χώρα σε χωρικές ενότητες, με διαφορετική πυκνότητα βόσκησης, με την ΚΥΑ 873/55993/26.5.2015, δηλαδή την «τεχνική λύση», η οποία ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και υιοθετήθηκε χωρίς καμία αλλαγή από την επόμενη κυβέρνηση της Ν.Δ.

Σας παραθέτουμε και το σχετικό πίνακα:

Πίνακας: Διαίρεση της Ελλάδας σε Χωρικές Ενότητες

Με βάση την παραπάνω ΚΥΑ έγινε η κατανομή των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας και ο υπολογισμός των Ατομικών Δικαιωμάτων Βασικής ενίσχυσης για την περίοδο 2015-2019, με τον τότε υπουργό ΑΑΤ κ. Ε. Αποστόλου να προαναγγέλλει την προκήρυξη Διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης τα οποία ανήγγηλαν εθιμοτυπικά και οι πέντε Υπουργοί ΑΑΤ που τον διαδέχτηκαν μέχρι σήμερα!

Η διαφορετική πυκνότητα βόσκησης κατά Χ.Ε υπολογίστηκε χωρίς καμία επιστημονική μελέτη και τεκμηρίωση, διαιρώντας τις κατά το ΥΠΑΑΤ επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων, με τις ζωικές μονάδες της
κάθε Χ.Ε. Φυσικά δεν αναφερόμαστε στην κατανομή των πραγματικών βοσκοτόπων, που χρησιμοποιεί ο κάθε κτηνοτρόφος για τη βοσκή του ζωικού του κεφαλαίου.
Αναφερόμαστε σε μία εικονική πραγματικότητα που δημιούργησαν οι «επιστήμονες» του ΥΠΑΑΤ, σε αγαστή συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε συνεννόηση με τους αρμόδιους της Ε.Ε, οι οποίοι φαίνεται ότι πείστηκαν από τα ατράνταχτα «επιστημονικά» επιχειρήματά τους!
Έτσι είχαμε εικονική κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, πολλές φορές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις σταυλικές τους εγκαταστάσεις!
Είναι χαρακτηριστικό του εμπαιγμού της κοινής λογικής των κτηνοτρόφων της χώρας και ιδιαίτερα αυτών που ανήκαν σε Χ.Ε με υψηλές πυκνότητες βόσκησης όπως η ΑΜ-Θ, ότι θεωρούνταν ως συναίνεση στην κατανομή συγκεκριμένου βοσκότοπου, η μη έγγραφη εναντίωση του κτηνοτρόφου.
Εναντίωση που και να γίνονταν δεκτή, δεν άλλαζε την έκταση του βοσκότοπου που του κατανεμήθηκε, αλλά στην καλύτερη περίπτωση την τοποθεσία.
Όλες οι παραπάνω αποφάσεις πάρθηκαν, σε αντίθεση με τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι περίμεναν μία δίκαιη και αναλογική κατανομή των ενισχύσεων, με αναπτυξιακή προοπτική, που θα τις εισέπρατταν όσοι πραγματικά δουλεύουν σε ενεστώτα χρόνο, τα ζώα και τα χωράφια.
Η βούληση των παραγωγών φάνηκε και για την ΚΓΠ 2023-2027,στις διαβουλεύσεις, όπου κι όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν από το ΥΠΑΑΤ, όμως οι βουλές των συντακτών και των πολιτικών διαχειριστών του Σ.Σ της ΚΓΠ 2023-2027 ήταν διαφορετικές!
Η ΚΓΠ 2015-2019 εφαρμόστηκε μέχρι και το 2022. Ουσιαστικά διήρκησε για οκτώ έτη 2015-2022. Τα αποτελέσματά της τα βιώνουμε όλοι μας.

Διαπιστώσεις - Αποτελέσματα

Κτηνοτρόφοι και αγρότες με ελάχιστο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, που εισπράττουν μεγάλα ποσά ενισχύσεων, στη βάση των ιστορικών δικαιωμάτων πριν το 2015.
* Κτηνοτρόφοι με χαμηλές ενισχύσεις, σε σχέση με συναδέλφους τους με το ίδιο ζωικό κεφάλαιο, λόγω των ιστορικών δικαιωμάτων.
* Κτηνοτρόφοι με δυσανάλογα χαμηλές ενισχύσεις σε σχέση με κτηνοτρόφους άλλων Χ.Ε, λόγω της ανισομερούς κατανομής των βοσκοτόπων.
* Κτηνοτρόφοι που μείωσαν το ζωικό τους κεφάλαιο, όσο χαμηλότερα τους επέτρεπε ο κανονισμός, για να εισπράττουν τις ενισχύσεις που τους δόθηκαν το 2015.
* Κτηνοτρόφοι και αγρότες που αύξησαν κατά τη διάρκεια της πενταετίας το ζωικό και το φυτικό τους κεφάλαιο, αλλά συνέχισαν να εισπράττουν το ίδιο ποσό με το 2015.
* Κτηνοτρόφοι πολλών ταχυτήτων, που λόγω της κατανομής των επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων με την ΚΥΑ 873/55993/20-5-2015, διαχωρίστηκαν σε κερδισμένους και χαμένους, ανάλογα τη Χ.Ε που
δραστηριοποιούνταν.

Με την κατανομή κατά Χ.Ε να εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα, οι περιφέρειες της Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης της Κεντρικής Μακεδονίας και κάποιων νησιών όπως η Θάσος, απώλεσαν ενισχύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία καρπώθηκαν οι συνάδελφοι των υπολοίπων περιοχών (χωρικών
ενοτήτων) της χώρας.
Λόγω της θεωρητικά υψηλής πυκνότητας βόσκησης των παραπάνω συγκεκριμένων περιοχών, κατά τον υπολογισμό των δικαιωμάτων το 2015, με διαιρετέο τα ιστορικά δικαιώματα και διαιρέτη, τα λίγα στρέμματα ανά ΖΜ που κατανεμήθηκαν στους κτηνοτρόφους των περιοχών αυτών, δημιουργήθηκαν πλασματικά υψηλότερες μοναδιαίες αξίες, σε σχέση με κτηνοτρόφους της υπόλοιπης χώρας, με τα ίδια ιστορικά δικαιώματα και το ίδιο ζωικό κεφάλαιο.
Στη σύγκλιση των Ατομικών δικαιωμάτων 2015-2019 αλλά και στην αντίστοιχη 2023-2026, οι κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών συνεχώς έχαναν, χάνουν και θα χάνουν από την αξία των δικαιωμάτων τους, με τα χαμένα να μετακυλίονται στους κτηνοτρόφους των Χ.Ε με χαμηλή πυκνότητα
βόσκησης της υπόλοιπης χώρας.
Τα ζημιογόνα οικονομικά αποτελέσματα της ανισομερούς κατανομής των βοσκοτόπων για οκτώ συναπτά έτη μέχρι σήμερα, αντιστοιχούν σε μερικές δεκάδες χιλιάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για κάθε κτηνοτρόφο των περιοχών αυτών.
Αφορούσαν όλες τις ενισχύσεις που συνδέονταν με εκτάσεις βοσκοτόπων, δηλαδή τη Βασική ενίσχυση, το Πρασίνισμα που ήταν ποσοστό επί της Βασικής (σχεδόν 50%), Εθνικό απόθεμα νέων κτηνοτρόφων, Εξισωτική αποζημίωση, Βιολογική κτηνοτροφία.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι με τις, μέχρι σήμερα αποφάσεις του, το ΥΠΑΑΤ κατάφερε να μεταφέρει ανεπιστρεπτί, τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων από συγκεκριμένες περιοχές, όπως η ΑΜ-Θ, η Κεντρική Μακεδονία και κάποια νησιά όπως η Θάσος, σε άλλες περιοχές της χώρας.
Δημιουργήθηκαν δικαιώματα ενίσχυσης, που η αγοραπωλησία τους έγινε μέσο πλουτισμού μεσαζόντων και όσων είχαν την οικονομική δυνατότητα να τα αγοράσουν.
Συνηθέστεροι αγοραστές τους όσοι εισπράττουν ήδη δυσανάλογα μεγάλα ποσά ενισχύσεων σε σχέση με το μέγεθος της εκμετάλλευσής τους, αφού γι’ αυτούς οι ενισχύσεις είναι καθαρό κέρδος.
Σε μειονεκτική θέση οι νέοι και νεοεισερχόμενοι, που η ελληνική πολιτεία, παρά τις υποσχέσεις και τα μεγάλα λόγια, τους άφησε μόνους, μεσοπέλαγα και με δεμένα χέρια, να παλεύουν με άνισους όρους για την επαγγελματική τους επιβίωση, αντί ν’ αγωνίζονται με ίσους όρους για την επαγγελματική τους πρόοδο.
Ο αντίκτυπος της ανισομερούς κατανομής των ενισχύσεων, στην παραγωγική διαδικασία αλλά και στο παραγόμενο προϊόν είναι σημαντικός, αφού η διαφορετική οικονομική δυνατότητα και ρευστότητα, σε ίδιου μεγέθους εκμεταλλεύσεις, δημιουργεί όρους αθέμιτου ανταγωνισμού, κάτι που μετακυλύεται στο τελικά παραγόμενο προϊόν. Ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία, η ανισομέρεια αυτή έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα και στην ποσότητα του τελικού προϊόντος αλλά και στη σωστή διατροφή και υγεία του
ζωικού κεφαλαίου. Είχαμε την ελπίδα ότι οι ανισότητες αυτές θα τελειώσουν με το Σ.Σ της ΚΓΠ 2023-2027.
Αντίθετα με τις προσδοκίες μας, η κατάσταση αυτή θα διαιωνίζεται σίγουρα γι’ ακόμη πέντε έτη, μέχρι το 2027, αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση από το ΥΠΑΑΤ και δομικές αλλαγές στο Σ.Σ.
«Ο βασιλιάς αποδεικνύεται ότι είναι γυμνός» και η γύμνια του αυτή θα φανεί ξεκάθαρα σε όλους, όταν το 2026, που θεωρητικά τα ατομικά δικαιώματα ενίσχυσης θα έχουν την ίδια μέση αξία της χώρας, στην περιφέρειά μας ένας κτηνοτρόφος θα εισπράττει για 100 ΖΜ,(30Ha* x (ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ), ένας κτηνοτρόφος στην Ήπειρο (46Ha x (ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ) και ένας κτηνοτρόφος στην Κρήτη (57Ha x (ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ).

Ταυτόχρονα σε όλες τις δράσεις των Οικολογικών σχημάτων, της Αναδιανεμητικής, της Συμπληρωματικής ενίσχυσης των νέων κτηνοτρόφων, του Εθνικού αποθέματος, της Εξισωτικής και των μέτρων των Βιολογικών, θα πληρώνεται για λιγότερα στρέμματα έχοντας το ίδιο ΖΚ, κάτι που συμβαίνει
από το 2015 όπως αναφέραμε σε προηγούμενη παράγραφο!

Εκτός όμως από τις παραπάνω στρεβλώσεις παρεισφρήσαν στην αναμπουμπούλα οι αετονύχηδες και αεριτζήδες, που χωρίς ζωικό κεφάλαιο και εκμεταλλευόμενοι την καλή πληροφόρηση εκ των έσω, τις τρύπες του συστήματος, εκούσιες κι ακούσιες και τα παράλογα του κανονισμού, δήλωναν και δηλώνουν εκτάσεις ιδιωτικών βοσκοτόπων, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που τους διέπει θολό έως ανύπαρκτο, οι οποίοι αιτήθηκαν και πήραν ενισχύσεις από το εθνικό απόθεμα.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι το σκάνδαλο του καταμερισμού του εθνικού αποθέματος από το 2017, με αποκορύφωμα τη σκανδαλώδη και μονομερή κατανομή των κονδυλίων του Εθνικού αποθέματος στην Κρήτη για το έτος 2020.

Σας παραθέτουμε παρακάτω το σχετικό πίνακα:

Παρά τις διαβεβαιώσεις του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι όλα βαίνουν καλώς, με τον καταμερισμό του Εθνικού αποθέματος του 2020 αλλά και των προηγουμένων ετών, είχαμε τις μετέπειτα νομοθετικές παρεμβάσεις του ΥΠΑΑΤ, οι οποίες διαψεύδουν τα ίδια τους τα λεγόμενα.
Δυστυχώς όμως αυτές οι παρεμβάσεις δε χτυπούν τη ρίζα του προβλήματος. Η ενεργοποίηση βοσκοτοπικών δικαιωμάτων (ΠΕ1) χωρίς ζωικό κεφάλαιο μεταλλάχθηκαν σε υποχρεωτική κατοχή Ζ.Κ με ελάχιστη πυκνότητα βόσκησης 0,2 ΖΜ/Ha.
Για ν’ αντιληφθεί και ο πιο αδαής τον εμπαιγμό και την κοροϊδία, επισημαίνουμε ότι η πυκνότητα βόσκησης στην ΑΜ-Θ το 2015 για τους κτηνοτρόφους ήταν 3,25 ΖΜ/Ha, στην Κεντρική Μακεδονία 4,13 ΖΜ/Ha ενώ η χαμηλότερη πυκνότητα στην ηπειρωτική χώρα ήταν 2,17 ΖΜ/Ha και στη νησιωτική 1,51 ΖΜ/Ha.
Η στάση του υπουργού κ. Λιβανού το καλοκαίρι του 2021, για το θέμα της κατανομής του εθνικού αποθέματος, δείχνει τουλάχιστον πολιτική εντιμότητα και μία αχνή τάση, να μπει τάξη, παρά τις διαφωνίες που είχαμε σε πολλά θέματα που μας αφορούν!
Οι καταγγελτικές του δηλώσεις για παράξενες, ξαφνικές και αδικαιολόγητα μεγάλες αυξήσεις Ζ.Κ στην Κρήτη, δεν ευαισθητοποίησαν κανέναν ελεγκτικό μηχανισμό και περιορίστηκαν στις διαπιστώσεις του υπουργού, μέχρι την απομάκρυνσή του! Αντίθετα και με ένα μαγικό τρόπο, στον έλεγχο βρίσκονται όσοι καταγγέλλουν και ζητούν ενημέρωση για το Εθνικό απόθεμα και για τις υπόλοιπες θολές υποθέσεις!
Αυτό όμως που μας κάνει αλγεινή εντύπωση, είναι η αδιαφορία της δικαιοσύνης και η εκκωφαντική σιωπή όλων των πολιτικών κομμάτων στη Βουλή, για ένα θέμα που θα έπρεπε για λόγους ποινικούς και ηθικούς αλλά και λόγω του οικονομικού του μεγέθους, ν’ απασχολεί την εθνική μας αντιπροσωπεία και μάλιστα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.
Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε επίσης τον προσβλητικό και υποτιμητικό τρόπο συμπεριφοράς του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ προς όλους μας, στη διαδικασία που έγινε η πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής ενίσχυσης. Ενκρυπτώ και χωρίς καμία ενημέρωση, μας αντιμετωπίζουν σαν επαίτες και όχι σαν ισότιμους πολίτες.
Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να γνωστοποιήσουν άμεσα μέσω των ΚΥΔ, όπως έγινε το 2015, όλα τα στοιχεία που δικαιούται να γνωρίζει ο κάθε κτηνοτρόφος και αγρότης, σχετικά με την πληρωμή που πραγματοποιήθηκε, όπως και τα πλήρη στοιχεία της σύγκλησης μέχρι το 2026.

Δεν θα κάνουμε καμία πρόταση μέσω του παρόντος υπομνήματος και δε θ’ αναφερθούμε ούτε στα Οικολογικά σχήματα, ούτε στην αναδιανεμητική, ούτε στην εξισωτική, ούτε στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, ούτε στη βιολογική κτηνοτροφία.
Δε θα αναφερθούμε ούτε στη μείωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και του Ζ.Κ στην περιφέρειά μας. Όλα αυτά θα γίνουν διά ζώσης.
Καλούμε τον υπουργό ΑΑΤ να έρθει άμεσα, εντός των επομένων ημερών, στην έδρα της περιφέρειάς μας στην Κομοτηνή, μαζί με το επιτελείο του και τους αρμόδιους τεχνικούς, υπηρεσιακούς και πολιτικούς, του φορέα υλοποίησης του Σ.Σ της ΚΓΠ 2023-2027, για ν’αντιπαραβάλουμε τα επιχειρήματά μας και τις προτάσεις μας με τους αρμόδιους και για να ενημερωθεί για την πραγματική κατάσταση που έχει διαμορφώσει στην κτηνοτροφία η ΚΓΠ και όχι αυτή που ίσως του μεταφέρεται.
Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή του.

21 November 2023
Banner