Προκήρυξη άμεσα ενισχύσεων για το κρέας

12 December 2013

Σε ανοικτή προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.
Ήδη δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία υπαγωγής αιτήσεων στο Μέτρο 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ενώ και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει υπογράψει απόφαση για τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής.
Οι δράσεις που ενισχύονται περιλαμβάνουν τον τομέα του κρέατος και συγκεκριμένα: εκσυγχρονισμό σφαγείων για βιολογική κτηνοτροφία, ίδρυση νέων σφαγείων, εκσυγχρονισμό- ίδρυση μονάδων τεμαχισμού κρέατος, αλλαντοποιεία, ίδρυση - εκσυγχρονισμό μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων κ.ά. Επίσης περιλαμβάνονται και τα πτηνοσφαγεία.
Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί το ποσό αν υπάρξουν διαθέσιμοι πόροι.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου με τις δύο παραπάνω αποφάσεις κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε:

Να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν όσο το δυνατόν οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης.
Να ληφθεί υπόψη η δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει σήμερα η χώρα, συνεκτιμώντας την οικονομική ύφεση και των προηγούμενων ετών στους οικονομικούς δείκτες αξιολόγησης.
Να δοθεί βαρύτητα σε επιχειρήσεις με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα.
Να δοθεί βαρύτητα σε επιχειρήσεις που έχουν κατορθώσει να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης και έχουν ετοιμότητα υλοποίησης.
Να δοθεί βαρύτητα και στις μικρές μεταποιητικές μονάδες στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Να προωθηθούν θέματα καινοτομίας και νέων προϊόντων καθώς και των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.

12 December 2013
Banner
Banner